Politiker ska inte detaljstyra verksamheter

Svar på SD:s inlägg ”Svagt av majoriteten att inte anstränga sig mer”.

Debatt 20 april 2022 11:50
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I ett debattinlägg i Vimmerby Tidning skriver Jimmy Rödin, Petra Whidotti, Morgan Esping och Roger Sunesson om deras möte med en medarbetare inom hemtjänsten. De frågar också om ledarskapsutbildningen inte tillför något. Vidare framför man att man hörsammar personalen och uppmanar majoriteten att fatta beslut som gynnar de anställda och vårdtagarna.

Politiken har absolut det yttersta arbetsmiljöansvaret för de anställda inom kommunen och även det yttersta ansvaret för att den som är beviljad hjälp av hemtjänsten också får den, det är nämndens uppdrag och vår högsta prioritet. Vi i majoriteten har full förståelse för att personalen är både slutkörd efter pandemin (vilken ännu inte är över) och att de känner oro över hur nya organisationen ska bli. Men man måste skilja på vad som är politikens uppdrag och vad som är förvaltningens uppdrag. 

Vore det så att förvaltningen inte hade försökt åtgärda problemen inom hemtjänsten skulle givetvis politiken behöva agera mer aktivt. Vi törs lova att förvaltningen verkligen har försökt att lösa problemen. Man har haft samtal med HR-avdelningen inbjuden, man har tagit hjälp av Avonova och vänt och vridit på frågan – och till slut kommit fram till en lösning som man tror ska fungera och lösa de problem som funnits. 

Att ha politiker som går in och bestämmer hur förvaltningen ska organisera sig, eller vem som ska arbeta i vilket område eller inte, vore väldigt olyckligt. Politiker ska inte detaljstyra verksamheter, det har vi anställt medarbetare för att göra. Man brukar lite förenklat säga att politiken ska säga VAD man vill ha gjort, och förvaltningen bestämmer HUR man ska göra det.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Södra Vi hemtjänst

Insändare: SD om problemen inom hemtjänsten: Svagt av majoriteten att inte anstränga sig mer

SD om problemen inom hemtjänsten: Svagt av majoriteten att inte anstränga sig mer

Ingvor ryter ifrån efter beskedet om hemtjänsten: "Jag är rasande arg och ledsen"

Ingvor ryter ifrån efter beskedet om hemtjänsten: "Jag är rasande arg och ledsen"

Chockbeskedet: Hemtjänstgruppen splittras • "Det här är inte vad brukarna vill" • Anställda uppges vara ledsna och förbannade

Chockbeskedet: Hemtjänstgruppen splittras • "Det här är inte vad brukarna vill" • Anställda uppges vara ledsna och förbannade

Hela hemtjänstgruppen bryts upp • Verksamhetschefen: "Vill inte kommentera det" • Facket: "Vi står bakom våra medlemmar"

Hela hemtjänstgruppen bryts upp • Verksamhetschefen: "Vill inte kommentera det" • Facket: "Vi står bakom våra medlemmar"
Läs mer!

Rullstolsburna Yvonne, 85 år, tar sig inte ut ur lägenheten – får inte förtur i bostadskön • "Svårt att bli beroende av andra när man har klarat sig själv hela livet"

Rullstolsburna Yvonne, 85 år, tar sig inte ut ur lägenheten – får inte förtur i bostadskön • "Svårt att bli beroende av andra när man har klarat sig själv hela livet"

Kommunen betalade 100 000 kronor för kartläggningen av hemtjänsten – frångick resultatet

Kommunen betalade 100 000 kronor för kartläggningen av hemtjänsten – frångick resultatet

Därför splittras hemtjänsten i Södra Vi – mot rekommendationen • Chefen: "Lång process"

Därför splittras hemtjänsten i Södra Vi – mot rekommendationen • Chefen: "Lång process"

Formellt beslut om splittring av hemtjänsten finns inte • Statsvetaren: "Man kan inte göra en sån här åtgärd utan det"

Formellt beslut om splittring av hemtjänsten finns inte • Statsvetaren: "Man kan inte göra en sån här åtgärd utan det"

Mitt i larmen om kris i hemtjänsten: Beslut om ansvar för arbetsmiljön ska tas i fullmäktige • Följ vår liverapportering

Mitt i larmen om kris i hemtjänsten: Beslut om ansvar för arbetsmiljön ska tas i fullmäktige • Följ vår liverapportering
Visa fler