Räddningstjänsten behöver trygg organisation i kristid

Räddningstjänsten behöver en trygg organisation, särskilt särskilt i oroliga tider.

Skribenten vill fråga kommunledningen om framtiden för räddningstjänsten i Vimmerby.

Skribenten vill fråga kommunledningen om framtiden för räddningstjänsten i Vimmerby.

Foto: Roelof Stroetinga

Debatt2020-05-26 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Räddningstjänstens personal i Vimmerby, både heltids- och deltidsbrandmän gör ett fantastiskt arbete. De ser till att skapa trygghet för oss som bor i kommunen och för alla våra besökare. Det är extra viktigt med en trygg räddningspersonal i de kristider vi befinner oss i nu med covid-19. 

Jag och många med mig anser att kommunledningen måste berätta vilka planer de har för att få till en stabil ledning och ett bra samarbete med grannkommuner och grannlän. 

Vi måste blicka lite bakåt för att förstå hur framtiden ska organiseras på bästa sätt. Tommy Lindström var räddningschef under många år med den äran. Han gick i pension år 2014 och ersattes med meriterade Stefan Larsson som har lång erfarenhet från både räddningstjänsten i Stockholm och Dalarna samt från MSB. 

Han påbörjade ett kraftfullt förbättringsarbete med fokus på ökad kvalité. Han inledde flera samarbeten med grannkommuner och organisationer såväl inom som utanför länet och såg tidigt vikten och värdet av att bygga nätverk. 

År 2017 avslutades försöket med fördjupat samarbete med gemensam ledning med Hultsfreds kommun. Stefan Larsson ville ansluta Vimmerby räddningstjänst till den fördjupade räddningstjänstsamverkan som finns i Jönköpings län. Då en sådan lösning skulle svara upp helt mot kommande krav på de små räddningstjänsterna när det gäller att säkerställa tillgång till ledning och utbildningsbehov, utan att medföra stora kostnader. 

Strategiskt och ekonomiskt ansåg Larsson att det skulle vara det mest fördelaktiga vägvalet. En driftskostnad presenterades för att ansluta ledning och larm. Räddningstjänstens utbildningskostnader sågs även kunna minska med förslaget. 

Samhällsbyggnadschefen och kommundirektören ville istället utveckla ett fördjupat samarbete med Kalmar län. Något som skulle kräva större kostnader än det förslag som räddningschefen förordade. Efter en turbulent tid sa räddningschefen upp sig. 

HR-chefen föreslog då ett samarbete med Västerviks kommun med en gemensam räddningschef, Joakim Jansson. Det samarbetet avbröts nyligen och det har tillsatts en tillfällig interimslösning med tre chefer tills en ny räddningschef är rekryterad.

Fyra frågor till kommunledningen:

 1, Vad kostade lösningen med gemensam räddningschef för Vimmerby kommun jämfört med att ha en egen räddningschef? 

2. Vad kostar den tillfälliga interimslösningen? Vimmerbys månadskostnad för konsultchefen Håkan Ilestrand från UNIK RESURS (timlön och arbetstid), ersättning till den som utsetts till säkerhetsskyddschef (Carolina Leijonram)och ersättning till t f räddningschef Ola Ståhlgren. När beräknas det att ha en ny

3.Vad är kostnaderna för att utveckla samarbetet inom länet för de kommande lagkrav som i jämförelse med det förslag som presenterades?

4. När kommer den nya räddningschefen att vara på plats enligt kommunens plan? På stan kan man höra röster från räddningstjänsten om missnöje, oro och dålig stämning. 

Somliga uttrycker att man anser att kommunledningen skapat både kaos och ovisshet för personalen. Vi behöver få svar som säkerställer den trygghet som räddningstjänstens personal behöver.