Regeringen har tappat rodret

Klimatpolitiska rådet riktar stark kritik mot regeringen och anser att Sverige har tappat styrfart i arbetet med att fatta beslut som minskar utsläppen av växthusgaser.

"En stor orsak till att utsläppen ökar är att regeringen har beslutat att den så kallade reduktionsplikten ska pausas under 2023. Men vi misshandlar moder jord på fler sätt än genom utsläpp av växthusgaser", skriver debattören.

"En stor orsak till att utsläppen ökar är att regeringen har beslutat att den så kallade reduktionsplikten ska pausas under 2023. Men vi misshandlar moder jord på fler sätt än genom utsläpp av växthusgaser", skriver debattören.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2023-04-03 05:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ska man vara ärlig så har regeringen inte bara tappat styrfart, man verkar ha tappat rodret och att styrmannen har hoppat i sjön! De miljöpolitiska beslut som har fattats av den högerledda regeringen har i stället ökat Sveriges utsläpp och vi går nu mot allt högre nivåer av de utsläpp som måste ner till noll om jordens klimat inte ska haverera. 

Men regeringen sitter fast i Sverigedemokraternas rävsax när det gäller klimatarbetet och vi kan vänta oss ännu högre utsläppsnivåer när Tidöavtalets överenskommelser måste genomföras för att undvika en regeringskris. De stora vallöftena om kraftigt sänkta priser på drivmedel, ”vid pump” som man lovade då, har totalt uteblivit och priserna har fortsatt att öka, liksom Sveriges utsläpp av växthusgaser.

En stor orsak till att utsläppen ökar är att regeringen har beslutat att den så kallade reduktionsplikten ska pausas under 2023. Men vi misshandlar moder jord på fler sätt än genom utsläpp av växthusgaser. 

Den 3 april 2023 har vi kommit fram till den dag då vi svenskar redan har förbrukat årets ranson av jordens förnyelsebara resurser. Den här dagen kallas ”Earth overshoot day” eller som den heter på svenska, ”Den ekologiska skuldens dag”. För hela jorden inträffar den i år den 28 juli. Vi svenskar lever och förbrukar alltså som om det fanns 4,2 jordklot att hämta förnybara resurser från. För hela jorden är den siffran 1,75 jordklot. 

Till de här förnyelsebara resurserna hör bland annat vindkraft och biobränsle. Två stötestenar för Sverigedemokraterna som har deklarerat att man inte kan tänka sig en vidare utbyggnad av vindkraft samt att de vill se att reduktionsplikten av drivmedel sänks till EU:s miniminivå. Får man inte igenom dessa krav kan SD fälla regeringen i en omröstning i riksdagen. Och får man igenom kraven kommer Sveriges utsläpp av växthusgaser att öka och de klimatmål som satts upp kommer inte att hållas.