Regeringens bredbandspolitik splittrar stad och land

I Kalmar län är sju av tio hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar sex av tio landsbygdsbor i länet en anslutning. Regeringens kraftlösa bredbandspolitik splittrar stad och landsbygd på ett oroväckande sätt.

Fiberutbyggnaden behöver även nå landsbygden, menar skribenten.

Fiberutbyggnaden behöver även nå landsbygden, menar skribenten.

Foto: Anders Steiner/arkiv

Debatt2020-07-07 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Situationen ser inte ut att förbättras framöver. Statistik som nyligen presenterades av ansvarig myndighet, Post- och telestyrelsen, visar att takten i bredbandsutbyggnaden fortsätter att bromsa. 

Under förra året flaggade därför myndigheten för att det nationella bredbandsmålet, som lovar snabbt bredband till alla senast 2025, är i farozonen.

Vi som undertecknar den här debattartikeln representerar invånare, företagare och bredbandsaktörer. Våra medlemmar är beroende av att Kalmar län och resten av Sverige ges möjlighet till en snabb bredbandsuppkoppling. Detta har blivit extra tydligt under de senaste månaderna där rådande pandemi snabbt tvingat offentlig sektor, företag och allmänhet att ställa om sig till en ny vardag. 

Vi har dragit nya lärdomar och blivit bättre än någonsin på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Men för många har lärdomen i stället handlat om hur påtagligt det digitala utanförskapet är för alla som saknar en tillräcklig bredbandsuppkoppling.

Frågan brådskar och vi upplever en oroväckande tystnad och brist på handlingskraft i bredbandsfrågan från regeringens sida. Vi har därför startat Bredbandsuppropet i syfte att skapa ökad förståelse för behovet att fiberutbyggnaden också når landsbygden och sluter det digitala gapet mellan stad och land. 

Att tro att landsbygdens behov av att nyttja digitaliseringens möjligheter skiljer sig åt från stadens är fel. Digitaliseringen kan istället hjälpa till att kompensera för långa avstånd och avlägsna marknader. 

Den avstannade fiberutbyggnaden får också konsekvenser för framtidens mobilnät. En förutsättning för den 5G-utbyggnad, som just nu befinner sig i startgroparna, är just ett väl utbyggt fibernät – även på landsbygden. Med andra ord innebär avsaknaden av fiber att nästa generations mobillösningar, som väntas medföra en mängd möjligheter för framförallt näringslivet, inte blir tillgänglig för företag utanför tätorterna alternativt att de får avsevärt sämre prestanda.

Även civilsamhället påverkas negativt av avsaknaden av fiberbredband. I takt med att en bredbandsuppkoppling blir en nödvändighet både för att studera eller arbeta så riskerar områden som inte är anslutna att få allt svårare att behålla och locka till sig nya invånare. Om regeringen står fast vid sitt bredbandsmål krävs skyndsamma beslut. Därför efterfrågar vi:

– Ytterligare stödmedel

– Likvärdig uppkoppling på landsbygd som i tätort

– Rättvist regelverk vid utdelning av stödmedel

– Enklare tillståndsgivning

– Regelverk som möjliggör effektiv utbyggnad

Sverige har råd att säkerställa likvärdig tillgång till bredband. Efterfrågan och behovet finns. Nu vill vi se höjda röster och kraftfulla åtgärder. 

Thomas S Nilsson, ledare, Byanätsforum, Frida Boklund, regionchef, Företagarna Kalmar, Weronica Stålered, ordförande, Hela Sverige ska leva Kalmar län, Fredrik Olsson, ledamot regionstyrelsen, LRF Sydost, Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen