Regional utveckling för länets bästa

Region Kalmar läns främsta uppgift är att tillhandahålla hälso- och sjukvård för länets invånare, men regionen har även ett ansvar för flera andra viktiga utvecklingsområden som ska underlätta invånarnas vardag. Såsom bland annat fungerande telefoni och IT, fungerande kollektivtrafik och att vi har fungerande vägar i Kalmar län.

"100 procent fungerande telefoni och IT är för de flesta en självklarhet i Kalmar län, men dessvärre tvingas många länsbor konstatera att mobiltäckning och grävd fiber är mycket bristfällig", skriver debattören.

"100 procent fungerande telefoni och IT är för de flesta en självklarhet i Kalmar län, men dessvärre tvingas många länsbor konstatera att mobiltäckning och grävd fiber är mycket bristfällig", skriver debattören.

Foto: Martina Holmberg / TT

Debatt2022-09-07 06:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

100 procent fungerande telefoni och IT är för de flesta en självklarhet i Kalmar län, men dessvärre tvingas många länsbor konstatera att mobiltäckning och grävd fiber är mycket bristfällig. Det är alldeles för många fastboende och företagare i Kalmar län som tvingas leva i sin vardag med bristfällig IT. Regionen behöver utreda vilka orter och adresser som har behov av förbättrad IT och telefoni och därefter ta initiativ för satsningar. 

Regionens påverkansmöjligheter för satsningar på länets såväl större som mindre vägar behöver stärkas, så att de styrande i Stockholm prioriterar satsningar i hela Kalmar län och så att vi i vårt län får vår del av Sveriges vägresurser. Här har regionen en viktig uppgift att kartlägga och föreslå prioriteringar.

En väl utbyggd kollektivtrafik med bra och pålitlig tidtabell är en självklarhet, men även här finns vita fläckar i Kalmar län. Många har orimligt långt till sin busshållplats och väl framme vid sin närmaste busshållplats så är turtätheten inte stor. Den anropsstyrda närtrafiken är ett fint alternativ, men det har visat sig vara en okänd service bland bygdens invånare, vilket bland annat visade sig när Vimmerby i våras genomförde en dialogrunda bland kommuninvånarna. Så här behövs en tydlig informationsinsats från regionens sida.

Stångådalsbanan mellan Kalmar och Linköping är en viktig pulsåder genom Kalmar län. Det är angeläget att vi ska kunna ta oss genom länet med tåg och sedan fortsätta från Linköping med snabbtåg till Stockholm, likväl som att vi kan åka tåg från Kalmar län till Köpenhamn. Tågtrafiken i Kalmar län behöver utvecklas både gällande snabbhet och kvalitetssäkrade tidtabeller så att arbets-, studie- och sjukresor kan genomföras på ett pålitligt sätt. 

Vi har nu kunnat ta del av att ett nytt tågstopp i Mörlunda är på gång och det är bra. Med tanke på det faktum att det är fyra mil mellan Vimmerby och Kisa så vore det lika angeläget med tågstopp i Gullringen, som att korta reslängden mellan Hultsfred och Berga i södra Hultsfreds kommun. Gullringen har lika goda förutsättningar med färdig perrong för tågstopp så det borde vara lika enkelt ordnat. 

Restiden på tåget behöver bli snabbare. Ett modernt signalsystem och färre obevakade överfarter skulle öka tågens hastighet betydligt, och då skulle det tidstapp som två nya tågstopp i norra länet skulle medföra, inte märkas i tidtabellen.

Vi i Centerpartiet vill arbeta för hela länets bästa där det ska vara lätt att bo och jobba, förflytta sig och kommunicera via telefon och dator oavsett var i länet vi bor och verkar; i tätort eller i områden där det är glesare mellan mobilmaster, grävd fiber och busshållplatser.