Regionen står inför ett vägskäl – du avgör riktningen

Nu dröjer det inte länge innan vallokalerna stänger och valet är avgjort. Region Kalmar län står inför ett vägskäl och det är du som avgör riktningen.

Hur regionen kommer att fungera i framtiden påverkas av hur du lägger din röst i valet, menar skribenterna.

Hur regionen kommer att fungera i framtiden påverkas av hur du lägger din röst i valet, menar skribenterna.

Foto: Ellinor Ljung

Debatt2022-09-10 08:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ordning och reda i ekonomin är en grundbult för oss socialdemokrater. Vi vill använda varje skattekrona så effektivt som möjligt. Under den senaste mandatperioden har det varit tydligt att vi är en av de mest kostnadseffektiva regionerna i landet. Därför har vi kunnat genomföra miljardinvesteringar i vården helt utan externa lån. Får vi fyra nya år och fortsatt förtroende kommer vi fortsätta att investera i framtidens hälso- och sjukvård i hela länet. Det rör sig om satsningar på länets tre sjukhus, nya och befintliga hälsocentraler, psykiatrin samt barn- och ungdomshälsan.

Sjukvården är vår mest prioriterade fråga. Vi har en tydlig vision för hur framtidens hälso- och sjukvård ska se ut i Kalmar län. Grunden i den visionen är en ökad tillgänglighet. Det ska vara enkelt för alla att komma i kontakt med vården och få ett gott bemötande oavsett om det är via 1177 eller via hälsocentral. Vi vill att alla ska erbjudas en fast namngiven läkarkontakt med direktnummer. I Region Kalmar län ska du alltid ska kunna nå din läkare när du behöver. Vi vill se fler digitala lösningar. Inte för sakens skull eller för att spara pengar utan för att det ska underlätta både för dig som patient och för vårdens medarbetare. Vi vill att vården ska vara köfri och att du ska kunna få en tid direkt i handen för behandling, utredning eller operation. 

De som har arbetat ett helt yrkesliv, eller som ännu arbetar, och byggt vårt land har rätt till en trygg ålderdom. Deras hälsa ska aldrig få bli en plånboksfråga. De förtjänar en lättillgänglig, kvalitativ vård med låga trösklar att ta kontakt. Därför kommer vi slopa patientavgifterna för alla 65 år och äldre. Plånboken ska aldrig avgöra om du söker vård eller inte, särskilt inte som äldre då vårdbehovet blir större. 

Sjukvårdens medarbetare ska få bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor och löner. Det är vår främsta prioritering under nästa mandatperiod och vi tänker satsa minst 100 miljoner kronor för att nå dit. Arbetet med att utbilda vårdpersonal, vara en av Sveriges bästa arbetsplatser och att specialistutbilda undersköterskor och sjuksköterskor ska stärkas. Arbetsskor ska erbjudas till alla som arbetar i sjukvården som ett steg för ett mer hållbart arbetsliv. 

Barn och unga i vårt län ska vara friska och välmående. Därför ska vi samarbeta med kommuner och föreningsliv så alla barn kan ha en aktiv vardag och en god barndom. Barn och ungdomshälsan ska fungera som en väg in i vården och ska breddas och utvecklas. Barn och ungdomspsykiatrins köer ska minska och vi ska varje dag arbeta för en köfri vård. 

För att finansiera välfärden i framtiden behöver vi fler jobb och fler som arbetar. Därför vill vi införa ett etableringscenter och en etableringsstrategi för att hela Kalmar län ska kunna hjälpas åt att välkomna större arbetsgivare till länet. Landsbygden ska utvecklas med mer bredband, utvecklingsprojekt för 1000-samhällen och en bättre infrastruktur. 

Socialdemokraterna går till val för fyra nya år. Vi kommer fortsätta satsa på sjukvården och att fler ska komma i arbete. Det sätter vi före skattesänkningar och privatiseringar. Vi vill prioritera: 

  • Ordning och reda i regionens ekonomi
  • Ökad tillgänglighet i vården för en köfri vård
  • 100 miljoner i satsningar på löner och arbetsvillkor för sjukvårdens medarbetare
  • Slopade öppenvårdsavgifter för alla över 65 år
  • Stärkta insatser för barn och ungas hälsa i hela länet
  • Etableringscenter och landsbygdsutveckling