Orättvisan mot 57:orna behöver åtgärdas

Svar på "Vad gör politikerna åt pensionsstölden från 57:orna?"

Missen som drabbar de som är födda 1957 och började ta ut pension förra året är den tidigare regeringens ansvar, menar Gudrun Brunegård (KD), som skriver att hennes parti arbetar för att åtgärda orättvisan.

Missen som drabbar de som är födda 1957 och började ta ut pension förra året är den tidigare regeringens ansvar, menar Gudrun Brunegård (KD), som skriver att hennes parti arbetar för att åtgärda orättvisan.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2023-03-20 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Thoralf Alfsson har i en debattartikel som cirkulerat i länets medier ställt frågor kring hur jag och andra riksdagsledamöter ställer oss kring Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till övergångsregler kring grundavdrag för pensionerna för personer födda 1957. 

Låt mig börja med att beskriva bakgrunden: Riktåldern för pension förändras utifrån medellivslängd för att pensionen ska ligga på en hållbar nivå. Utan en sådan justering ska ju de inbetalda pengarna under ett yrkesverksamt liv räcka till fler år som pensionär. I så fall skulle pensionen behöva justeras ned. På så sätt höjdes riktåldern för det förhöjda grundavdraget den 1 januari 2023, efter en proposition som den förra S-regeringen lade och riksdagen antog i maj 2022. 

Det är alltså den socialdemokratiska regeringen som bär ansvaret för den miss som uppstod och som drabbar dem som är födda 1957 och som tog ut pension 2022. De övergångsbestämmelser som borde ha funnits hade missats i denna del. Information om detta till landets blivande pensionärer borde ha getts i ett betydligt tidigare skede, så att berörda hade kunnat planera därefter. 

Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag, som Thoralf Alfsson refererar till, var inte möjliga att genomföra av rent tekniska skäl, då de inte fanns med i partiernas budgetmotioner. Skattetabellen är därmed fastställd och går inte att ändra under innevarande år. V och MP har alltså inte täckning för vad de lovar.

Vi kristdemokrater arbetar nu för att den nu sittande regeringen ska åtgärda den orättvisa som den socialdemokratiska regeringen åstadkom. Det är det enda moraliskt riktiga. Om så inte sker kommer dessutom även de som är födda 1959 och 1966 att drabbas när de går i pension.