Är höjningen av fjärrvärme-taxan i Vimmerby rimlig?

"Vimmerby Energi & Miljö AB planerar att höja taxan för fjärrvärme kraftigt för 2024 – den fasta avgiften med hela 30 procent och den rörliga avgiften med 42 procent – vilket sammantaget blir 36 procent. Både boende och fastighetsägare kommer därmed att drabbas av kraftigt höjda kostnader", skriver Fastighetsägarna Kalmar län i ett öppet brev till VEMAB.

VEMAB:s planerade höjning av fjärrvärmetaxan 2024 är omotiverat stor i jämförelse med andra bolag som också är bereonde av biobränslen, menar Jonas Hellberg, Fastighetsägarna.

VEMAB:s planerade höjning av fjärrvärmetaxan 2024 är omotiverat stor i jämförelse med andra bolag som också är bereonde av biobränslen, menar Jonas Hellberg, Fastighetsägarna.

Foto: Pressbild/Jimmy Karlsson

Debatt2023-11-21 11:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fastighetsägarna anser att dessa höjningar är oacceptabelt höga eftersom de är mycket större än de ökade kostnader som varit för bland annat bränsle. Eftersom fjärrvärmeföretag som Vimmerby Energi & Miljö AB har monopol kan priset för fjärrvärme aldrig vara marknadsmässigt. Kundens ställning på marknaden är relativt svag eftersom fastighetsägaren inte kan välja en annan leverantör. Av dessa skäl krävs det stor öppenhet och dialog kring prissättningen. 

När Fastighetsägarna har studerat höjningen jämfört med andra fjärrvärmebolag kan vi konstatera att Vimmerby Energi & Miljö AB höjer betydligt mer än andra bolag som också är beroende av biobränslen. Exempelvis höjs taxan i Nässjö med 17 procent. 

Fjärrvärmeleverantören Nässjö Affärsverk AB är i storlek ungefär lika som Vimmerby och har samma typ av produktionssystem – biobränsle med elproduktion. Vad beror denna skillnad på? Vilka lärdomar kan Vimmerby Energi & Miljö AB dra av Nässjös arbete? 

Vid en genomläsning av delårsrapporten för Vimmerby Energi & Miljö AB verkar det vidare som att Vimmerby Energi & Miljö AB inte prissäkrar sin elproduktion, bränsleinköp och räntekostnader vilket för oss känns märkligt. Stämmer det? Och vad är anledning till det?

Ett bolag som verkar på en marknad där man vet att kunderna är känsliga för höga prisökningar borde ta konsekvensen av detta och prissäkra på flera års sikt. Det skulle i och för sig ha inneburit en historiskt något dyrare fjärrvärme men lett till en mer stabil och förutsägbar prisbild. Att kunder är känsliga för höga prisökningar och hellre betalar ett något högre pris var en viktig lärdom från Stockholms och Uppsalas enorma prisökningar i början av 2000-talet. Den nu föreslagna prischocken har ingen fastighetsägare kunnat planera för. 

Landets fastighetsägare, liksom Vimmerbys, befinner sig i ett mycket pressat läge där kraftigt ökade förvaltningskostnader slår hårt mot fastighetsbranschen. Många av våra medlemmar upplever att det är riktigt ekonomiskt tufft till följd av rekordräntor, dyrare förvaltning och ökade taxor och avgifter. Fastighetsägarna får dagligen till oss att det börjar bli svårt likviditetsmässigt bland medlemsföretag.

Nio av tio fastighetsägare i vår organisation är dessutom småföretagare, som till skillnad från större företag inte alls har samma möjligheter att allokera om resurser eller dra nytta av samordningsfördelar. I ett sådant läge är det viktigt att lokalt ägda samhällsnyttiga bolag gör sitt yttersta för att hålla nere sina prishöjningar.