S-löftet: Arbetsskor till vårdens medarbetare

Vi socialdemokrater vill att välfärdens medarbetare inom sjukvården ska få så bra förutsättningar som möjligt att utföra sitt arbete.

Debatt 28 juni 2022 05:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I socialdemokratiskt ledda Region Kalmar län har vi satsat 80 miljoner kronor på högre löner under mandatperioden. Detta utöver lönepåslagen som sker årligen. Därutöver ser vi behov av att fortsätta förbättra arbetsmiljön, möjlighet till återhämtning och på ersättningen för de medarbetare som arbetar i dygnet runt på våra sjukhus.

Friskvårdsbidraget har även maxats upp till 5 000 kr för att medarbetarna ska kunna få återhämtning på ett bra sätt. För oss socialdemokrater är medarbetarna och dess arbetsmiljö en grundpelare inom hälso- och sjukvården. Får vi förnyat förtroende vill vi erbjuda välfärdens medarbetare inom sjukvården arbetsskor.

Under valrörelsen kommer vi socialdemokrater att presentera ett medarbetarpaket med satsningar på medarbetarna inom sjukvården för att de ska ha bra lön, god arbetsmiljö och schyssta villkor. En del i det paketet är att erbjuda våra medarbetare arbetsskor under nästa mandatperiod.  

Ett hållbart arbetsliv är en viktig pusselbit för att kunna jobba under ett helt yrkesliv. Belastningsskador som leder till besvär i rygg, knä och höfter är tyvärr vanligt förekommande inom många yrken. De som står och går mycket i arbetet löper störst risk att drabbas. Vi vill att välfärdens medarbetare ska undvika värk och förslitningsskador och i stället förebygga sjukskrivningar så tidigt som möjligt. För att uppnå detta är vi övertygade om att gratis arbetsskor kan vara en viktig reform för att minska sjukskrivningar och på sikt ge en samhällsekonomisk vinst genom minskade sjuktal.

Inom den övervägande kvinnodominerade sjukvården är det avgörande att inte ta in smuts och smitta till arbetsplatsen. Därför kan samma skor inte användas på jobbet som privat. Idag råder dock en ojämlik tillgång till arbetskläder och skor mellan många kvinnodominerade och mansdominerade branscher. Att kvinnor och män ska ha lika tillgång till arbetskläder och arbetsskor är därför både en arbetsmiljö- och jämställdhetsfråga. Att erbjuda våra medarbetare inom hälso- och sjukvården arbetsskor är alltså inte bara en arbetsmiljöreform, utan även en jämställdhetsreform. 

Vi socialdemokrater kommer fortsätta satsa på våra medarbetare inom hälso- och sjukvården, där ett hållbart arbetsliv, bättre arbetsvillkor och en god arbetsmiljö alltid ska vara en trygghetsfaktor på arbetsplatsen. Att därför erbjuda gratis arbetsskor ser vi som en del, av flera, i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Vi väljer medarbetarnas välmående före privatiseringar och skattesänkningar. För en mer jämlik hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: (S): Medarbetarnas välmående ska alltid gå före privatiseringar och skattesänkningar

(S): Medarbetarnas välmående ska alltid gå före privatiseringar och skattesänkningar

Debatt: Länsunionen: "Personalbristen är ett samhällsproblem"

Länsunionen: "Personalbristen är ett samhällsproblem"

Debatt: Vad gör ni i Länsunionen för er vårdpersonal?

Vad gör ni i Länsunionen för er vårdpersonal?

Debatt: Valfläsk vittnar om verklighetsfrånvaro

Valfläsk vittnar om verklighetsfrånvaro

Debatt: En ohållbar personalsituation inför sommaren • "Inte någon gång under de senaste tio åren har vi upplevt så många nödrop"

En ohållbar personalsituation inför sommaren • "Inte någon gång under de senaste tio åren har vi upplevt så många nödrop"
Visa fler