(S): Så kan Eksjö bli en bättre kommun

Med mindre än 90 dagar kvar till valdagen har Socialdemokraterna i Eksjö kommun nu presenterat sitt politiska handlingsprogram för mandatperioden 2022-2026. Vi tycker att det finns mycket i Eksjö kommun som är bra, men vi vet också att det finns saker som kan bli bättre.

Socialdemokraterna i Eksjö kommun pekar ut tre priopunkter i sitt politiska handlingsprogram.

Socialdemokraterna i Eksjö kommun pekar ut tre priopunkter i sitt politiska handlingsprogram.

Foto: Elin E Elmström

Debatt2022-06-25 06:58
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I vårt handlingsprogram pekar vi nu ut tre prioriterade områden som vi vill ha störst fokus på, nämligen: 

• Hela kommunen ska leva. Hela vår kommun är lika viktig och vi vill ta vara på alla möjligheter. Vi ska verka för en hållbar och sammanhållen kommun, där alla kan bo, arbeta och utöva sina fritidsintressen. 

• Satsa på skolan. Vi vill satsa på en likvärdig skola – ingen ska lämnas efter eller utanför. För att det ska lyckas bättre krävs att all personal ges bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag. 

• Jämlik äldreomsorg. Vi ska ha en verksamhet som bidrar till ökad livskvalité för våra äldre med en personaltäthet som gör att både de äldre och anställda känner sig trygga och nöjda. 

Vi har naturligtvis många frågor vi vill driva, men vi är också övertygade om att det är just de ovanstående tre frågorna vi ska sätta högst upp på dagordningen. Vi ser nu fram emot den mer intensiva fasen av valrörelsen med ökat antal kampanjtimmar och utåtriktade aktiviteter. Vi är ett brett parti med många engagerade medlemmar vilket syns på valsedeln där vi har 72 företrädare. Våra kandidater har många olika erfarenheter och den största styrkan med detta är att vi får många olika perspektiv på de politiska frågorna.