Så blir Kalmar läns städer mer levande

I levande stadskärnor är det enkelt att promenera till livsmedelsbutiker, apotek och annan service. Trots det möter företag som vill etablera nya butiker eller bygga ut stora hinder. Bara två av tio kommunpolitiker i Kalmar län tycker att kommunen gör tillräckligt för kommunens livsmedelsbutiker. Vi har därför tre konkreta förslag för att skapa mer levande stadskärnor, skriver Svensk Dagligvaruhandel.

"Att det går att promenera till flera matbutiker på mindre än femton minuter är avgörande för att skapa levande städer. Kommunerna har en viktig roll för att främja den lokala konkurrensen", menar debattören.

"Att det går att promenera till flera matbutiker på mindre än femton minuter är avgörande för att skapa levande städer. Kommunerna har en viktig roll för att främja den lokala konkurrensen", menar debattören.

Foto: Daniel Söderqvist

Debatt2024-01-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste årens stigande matpriser har fått många att fundera på om det finns konkurrensproblem inom livsmedelsbranschen, problem som drabbar konsumenterna genom omotiverade prishöjningar. Redan 2018 konstaterade Konkurrensverket att kommunerna gör för lite för att öka konkurrensen i livsmedelsbranschen och nu, fem år senare drog myndigheten i en ny rapport samma slutsats.

Att det går att promenera till flera matbutiker på mindre än femton minuter är avgörande för att skapa levande städer. Kommunerna har en viktig roll för att främja den lokala konkurrensen, men bara två av tio kommunpolitiker i Kalmar län menar att den egna kommunen gör tillräckligt mycket för kommunens livsmedelsbutiker. Vi föreslår därför tre konkreta åtgärder för att skapa mer levande stadskärnor, som dessutom bidrar till ökad konkurrens och fler valmöjligheter:

• Involvera tidigt. Kommunerna behöver bli bättre på att tidigt involvera dagligvaruhandeln och fastighetsägare i en dialog om detaljplanprocessen, för att säkerställa att det som planeras möter de krav och behov som finns på marknaden. Annars riskerar exempelvis större butiker med lägre priser att hamna långt från städernas centrala delar.

• Använd en standard. Det så kallade planmonopolet gör att kommunpolitikerna kan förbjuda livsmedelsetableringar och därmed stoppa både nyetablering och utbyggnad av befintliga butiker utan att redovisa grunderna för beslutet. Kommunerna behöver redovisa sina skäl att stoppa butiker i en standardiserad handelsutredning, som tar hänsyn till den lokala konkurrensen.

• Förenkla reglerna. I många städer finns centralt belägna fastigheter som skulle fungera väl som livsmedelsbutiker och bidra till områdets utveckling. Kommunerna behöver göra det enklare att ändra användningen av en befintlig byggnad, att till exempel göra om äldre kontor eller lätt industri till butiker när det är i linje med översiktsplanens syfte. Dessutom behöver fler kommuner ge bygglov för mindre förändringar som går mot detaljplanen, om förändringen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.

Bara två av tio kommunpolitiker i Kalmar län tycker den egna kommunen gör tillräckligt mycket för kommunens livsmedelsbutiker. Det är en orimligt låg andel och vi hoppas på en dialog med länets kommunpolitiker om hur vi skapar bättre förutsättningar för levande och attraktiva städer. Det skulle både främja billigare livsmedel och skapa nya arbetstillfällen.