Så kan fler arbetslösa i Kalmar län få jobb under 2024

Antalet arbetslösa per ledigt jobb ökar i Kalmar län – för varje ledigt jobb finns det hela 6,2 invånare i Kalmar län som saknar arbete. Det visar en kartläggning av ManpowerGroup. För att lindra effekterna av lågkonjunkturen krävs nu ett ökat fokus på professionell matchning under 2024, skriver Lena Molin, operativ chef för Manpower Matchning.

Under det tredje kvartalet 2023 uppgick antalet arbetssökande i länet till 10 800 personer, medan antalet lediga jobb var 1 730. Det betyder att matchningsgapet, antalet arbetssökande per jobbtillfälle, låg på 6,2 i Kalmar län.

Under det tredje kvartalet 2023 uppgick antalet arbetssökande i länet till 10 800 personer, medan antalet lediga jobb var 1 730. Det betyder att matchningsgapet, antalet arbetssökande per jobbtillfälle, låg på 6,2 i Kalmar län.

Foto: Martina Holmberg / TT

Debatt2024-02-02 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mycket talar för att arbetsmarknaden står inför en del utmaningar under 2024, sannolikt med både ökad arbetslöshet och ökad långtidsarbetslöshet som följd. Samtidigt visar en ny kartläggning av ManpowerGroup, baserad på statistik från Statistiska centralbyrån, att antalet arbetslösa per ledigt jobb ökar i Kalmar län.

Under det tredje kvartalet 2023 uppgick antalet arbetssökande i länet till 10 800 personer, medan antalet lediga jobb var 1 730. Det betyder att matchningsgapet, antalet arbetssökande per jobbtillfälle, låg på 6,2 i Kalmar län. Det är större än rikssnittet på 3,6, och en kraftig ökning jämfört med föregående kvartal då matchningsgapet i länet var 1,6.

Framför allt beror det ökande matchningsgapet i landet på att antalet lediga jobb minskat jämfört med föregående kvartal. Men det innebär inte att det är enkelt för arbetsgivarna att rekrytera. Enligt en undersökning av ManpowerGroup uppger nämligen tre av fyra svenska arbetsgivare att de har svårt att rekrytera rätt kompetens.

Det här är goda nyheter för Kalmar läns arbetssökande. Med rätt insatser går det nämligen att minska gapet mellan arbetssökande och kompetenstörstande arbetsgivare. För att lindra effekterna av lågkonjunkturen krävs nu effektiv matchning med hög kvalitet, så att Kalmar läns arbetssökande lättare ska kunna hitta och söka tillgängliga jobb. Det krävs även ett ökat fokus på att människor får gott stöd till utbildning, något som blir en nyckel för att minska både kompetensbristen och arbetslösheten.

Jobb förändrar liv. Det förbättrar inte bara arbetstagarens ekonomiska förutsättningar utan kan även bidra till att ge människor mening, utveckling och sammanhang. Det är angeläget för hela samhället, och inte minst för individen, att vi hjälper till att brygga gapet mellan tillgänglig och efterfrågad kompetens.

Inför ett osäkert 2024 behövs nu kraftåtgärder för att lindra effekterna av lågkonjunkturen. Ett ökat fokus på professionell matchning kan minska gapet mellan alla de människor som söker jobb och företagen som lider av kompetensbrist. Det är viktigare än någonsin att matcha till vartenda jobb i Kalmar län.