Så kan resandet med kollektivtrafik öka

"Flytta över persontrafiken från järnvägen Kalmar-Linköping och ersätt den med biogasbussar och hållplatser längs med väg 34/23" föreslår skribenten.
"Flytta över persontrafiken från järnvägen Kalmar-Linköping och ersätt den med biogasbussar och hållplatser längs med väg 34/23" föreslår skribenten.

Det är sorgligt att se tomma tåg och bussar. Det är dåligt utnyttjande av resurser. Det beror till stor del idag på pandemin, men generellt är det alldeles för få som åker tåg och buss.

Debatt 15 mars 2021 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Stora satsningar görs och många turer finns att välja på, men bekvämlighet, tidsvinst och i viss mån även kostnadsskäl gör att de flesta väljer sin egen bil. För att öka viljan att åka kollektivt bör biljettpriset sänkas drastiskt. Vem vill åka Hultsfred-Linköping för 170 kronor enkel resa? Kostnaden för kollektivtrafiken är lika stor om en eller 50 personer åker med. Redan idag subventioneras kostnaderna för resandet med mer än 50 procent.

Mitt förslag för att öka resandet, minska miljöpåverkan och ha en försvarbar samhällsekonomisk lösning är följande:

Flytta över persontrafiken från järnvägen Kalmar-Linköping och ersätt den med biogasbussar och hållplatser längs med väg 34/23. På detta vis kan man öka tillgängligheten med stopp i Blomstermåla-Ruda-Högsby-Glahytt-Mörlunda-Målilla-Hultsfred-Storebro-Vimmerby-Södra Vi-Gullringen-Kisa-Rimforsa. Alla stopp ska ske längs riksvägen för att korta ner restiden så mycket som möjligt. 

Nya "park and ride" hållplatser vid Hultsfred och Vimmerby för att slippa gemenfart genom dessa orter. Dessa hållplatser servas lämpligen med någon form av närtrafik. För att ytterligare öka nyttan med denna busslinje ordnas vid Målilla övergång till busslinje mot Virserum-Åseda-Växjö och vid Vimmerby övergång till buss mot Västervik respektive Jönköping.

Det kan inte vara försvarbart att investera i nya tågvagnar och eventuellt elektrifiering för miljarder. Då är bussalternativet mer flexibelt, ger ökad tillgänglighet och är mindre kostsamt. Samtidigt pågår en upprustning av riksväg 34/23 med många sträckor till 2+1 väg. 

Störst glädje av att det finns bra regionala kommunikationer till Kalmar och Linköping har invånarna i Hultsfred och Vimmerby kommuner, med sina totalt cirka 30 000 invånare. Förslagsvis ska kostnaden för att åka från dessa kommuner till regionstäderna vara max 50 kronor per resa. Resan bör kunna förbokas före avresa, för att om möjligt stämma av vilken busskapacitet som erfordras. Denna så kallade regionaltrafik kompletteras med lokaltrafik, som kör in i respektive ort såsom Mörlunda, Hultsfred, Storebro och Vimmerby. 

I Hultsfred och Vimmerby kompletteras det vidare med närtrafikbussar, som hämtar upp resenärerna i centralorten för anpassning till turerna med regionstrafiken.

Med regiontrafik menas trafik mellan våra regionsstäder Linköping och Kalmar. Med lokaltrafik menas trafik mellan kommunernas olika orter. Med närtrafik menas möjligheten att förflytta sig inom de olika orterna, till hållplatser för lokal och regional trafik.

Vad ska vi då göra med vår järnväg? Jo, då det inte blir några konflikter om transporttider med persontrafiken finns betydligt större utrymme för godstrafik på järnvägen. Företag i regionen som kan använda sig av mer godstrafik på järnvägen är bland annat sågverken i Mönsterås, Mörlunda, Vimmerby och Kisa. Övriga företag som borde kunna styra över till mer järnvägstransporter är IKEA i Hultsfred, Arla i Vimmerby, Ljunghälls i Södra Vi och BoKlok i Gullringen.

Våra resvanor och vägstandarden har förändrats på de drygt 100 år järnvägen har funnits.  Om framtiden kan vi bara sia, men helt klart är att det inte kommer att se likadant ut som i dag. Kommer vi resa lika mycket? Arbetsresor/nöjesresor? Digitala möten/personliga möten? Förarlösa fordon?

Tänk om, tänk nytt, tänk framåt. 

Ämnen du kan följa