Satsa på sommarvikarierna inom välfärden

Under 2021–2023 kan regionen, kommunerna och de kommunala företagen i Kalmar län söka totalt 20,3 miljoner kronor för att kompetensutveckla medarbetare. En bra chans att behålla vikarier inom välfärden, skriver Eva Wikström, vd Omställningsfonden.
Under 2021–2023 kan regionen, kommunerna och de kommunala företagen i Kalmar län söka totalt 20,3 miljoner kronor för att kompetensutveckla medarbetare. En bra chans att behålla vikarier inom välfärden, skriver Eva Wikström, vd Omställningsfonden.

Verksamhetschefer inom välfärdssektorn bör ta chansen att satsa på sina sommarvikarier. Medarbetare i Kalmar län som saknar viss formell utbildning har just nu goda möjligheter till kompetensutveckling, skriver Omställningsfondens vd Eva Wikström.

Debatt 6 juli 2021 12:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det senaste året har flera yrkesgrupper inom välfärden rättmätigt uppmärksammats som coronapandemins hjältar. Medan många andra branscher varslat eller sagt upp medarbetare har det varit fortsatt stor efterfrågan på utbildad personal i välfärden.

Under semesterperioden är det många sommarvikarier eller sommarjobbare som för första gången kommer ut på arbetsplatser. Undersköterska, vårdbiträde samt arbete inom hemtjänst eller på äldreboenden är enligt Arbetsförmedlingen de vanligaste anmälda sommarjobben 2021.

Med allt fler äldre invånare måste antalet medarbetare i välfärden öka med 13  200 varje år för att vi ska klara det växande behovet av samhällsservice. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Nästan hälften av ökningen behöver ske i kommunerna, främst inom äldreomsorgen. Det beror dels på att vi lever allt längre, dels på att den stora gruppen 40-talister fyller 80 år de kommande tio åren.

Omställningsfonden, som bildats av arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn, har som uppdrag att förvalta 750 miljoner kronor under tre år för att främja karriärväxling och kompetensutveckling. Under 2021–2023 kan regionen, kommunerna och de kommunala företagen i Kalmar län söka totalt 20,3 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare. Det finns därmed ovanligt goda möjligheter till kompetensutveckling inom välfärden för invånarna i Kalmar län just nu.

Att satsa på kompetensutvecklande åtgärder är bra för medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort. Den enskilda medarbetaren investerar i sin karriärutveckling samtidigt som arbetsgivare får rätt kompetens i verksamheten.

Omställningsfondens uppmaning till verksamhetschefer i Kalmar län är därför att se semesterperioden som ett bra rekryteringstillfälle som kan bidra till att möta de långsiktigt förändrade kompetensbehoven. Det är kort sagt svårt att tänka sig ett bättre läge för rekrytering än bland personer som aktivt sökt sig till verksamheten och visat intresse för arbetsplatsen.

Vikarier och sommarjobbare som saknar viss formell utbildning kan genom rätt stöd och kompetenssatsningar på sikt bli avgörande för att klara utmaningarna inom välfärden. Nu finns möjligheten att knyta till er nya medarbetare och satsa på morgondagens hjältar.

Ämnen du kan följa