Satsa smart – satsa på de regionala järnvägarna!

I spåren av pandemi har inte bara enskilda individer utan även landets företag drabbats hårt.

Storskaliga projekt såsom höghastighetsjärnvägen kan anstå, tycker skribenterna som i stället vill satsa på landets regionala järnvägar och vägar.

Storskaliga projekt såsom höghastighetsjärnvägen kan anstå, tycker skribenterna som i stället vill satsa på landets regionala järnvägar och vägar.

Foto: Marie Kerrolf

Debatt2020-09-23 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverigedemokraterna vill därför vidta snabba åtgärder för att få i gång ekonomin igen, bland annat genom att satsa 20 miljarder på den svenska infrastrukturen och framförallt på landets regionala järnvägar och vägnät. På så sätt kan människor snabbare och lättare ta sig till jobb och företagen transportera sina varor. Istället för att, som regeringen, kasta sig huvudstupa in i enormt dyra höghastighetståg vill Sverigedemokraterna satsa på en uppgradering av de regionala järnvägarna. Det är ett snabbare och kostnadseffektivare sätt att stimulera ekonomin på. Fler människor och fler företag runtomkring i hela landet kommer gynnas – och detta till en betydligt lägre kostnad.

Trafikverket har hittills varit tveksamt till att satsa på landets regionala järnvägar, såsom Fryksdalsbanan i Värmland, Tvärbanan Umeå–Lycksele i Västerbotten, Kinnekullebanan i Västra Götaland samt Stångådals- och Tjustbanan i Kalmar län. Man har istället valt att fokusera på de större stråken. Sverigedemokraterna vill satsa på båda.

Många av de regionala järnvägarna är idag eftersatta och alla är inte heller elektrifierade. Det är dock möjligt att köra fossilfri trafik utan total elektrifiering av en given bana. Genom att använda hybriddrivna tåg som laddas under gång, räcker det att elektrifiera delar av en bana. Detta minskar kostnaderna radikalt, samtidigt som vi fortare når målet om ett klimatneutralt samhälle. Ett annat alternativ är att driva tågen med hjälp av vätgas, en teknik som blir allt vanligare på kontinenten.

Regeringen håller på att revidera de nationella transportplanerna. Det är därför rätt tid att ändra inriktning nu. Dagens fokus på enorma infrastrukturprojekt kommer inte att räcka till för att nå målet om ett fossilfritt transportsystem inom 25 år. Det löser inte heller näringslivets eller arbetsmarknadens behov av transporter på kort sikt. Den storstadsfokuserade infrastrukturpolitiken måste vägas upp med en satsning på landsorten och basindustrins transporter på ett smart och kostnadseffektivt sätt. 

Sverigedemokraterna vill därför satsa på landets regionala järnvägar och vägar. Storskaliga projekt såsom höghastighetsjärnvägen kan anstå. Vi behöver fokusera på dagens situation för att få fart på det lokala och regionala näringslivet igen. Det är vad Sverigedemokraterna prioriterar.