Säg nej till höghastighetsbanor – för klimatets skull

"Höghastighetsjärnvägen gör att pengarna inte räcker till det nödvändiga, trots att man satsar mer än någonsin. Därför tycker jag att det är oerhört märkligt att en majoritet i Region Kalmar län har tagit ställning för att höghastighetsjärnvägen ska byggas", skriver debattören.
"Höghastighetsjärnvägen gör att pengarna inte räcker till det nödvändiga, trots att man satsar mer än någonsin. Därför tycker jag att det är oerhört märkligt att en majoritet i Region Kalmar län har tagit ställning för att höghastighetsjärnvägen ska byggas", skriver debattören.

Höghastighetsjärnväg är vare sig klimatmässigt eller ekonomiskt försvarbart, menar Carl-Wiktor Svensson (KD.

Debatt 11 mars 2022 06:24
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nej, visst är höghastighetsjärnvägen inte samhällsekonomiskt lönsam. Men nog är det ändå en klimatpolitiskt viktig satsning som faktiskt motiverar de enorma kostnaderna?

Det är en tankegång som man stöter på ibland. Och jag kan bara säga: om det ändå vore så väl. Men nu har den statliga myndigheten Trafikanalys gått igenom planen för infrastruktursatsningar 2022-2033, och kommit fram till att höghastighetsjärnvägen inte har någon klimatpolitisk poäng heller.

Koldioxidutsläppen under själva byggskedet är nämligen så stora att det tar väldigt lång tid innan man har ”betalat tillbaka” dem genom att människor åker tåg istället för bil. Jag citerar: ”För de fem stora järnvägsobjekten … förefaller den positiva klimateffekten av trafikering vara låg relativt klimateffekten i byggskedet (Nya stambanor helheten, Göteborg–Borås, Ostlänken, Hässleholm–Lund och Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå). Under objektens 60-åriga livslängd är den initiala klimatpåverkan långt ifrån ’återbetalad’.”

Hur lång tid tar det då, kanske någon undrar. Jo, hela 350 år för höghastighetsjärnvägen! Även med ett väldigt optimistiskt antagande om att klimateffekten i byggskedet i genomsnitt kan reduceras till 30 procent av dagens beräknade klimatbelastning kommer återbetalningstiden fortsatt vara mycket lång med 100 år. Så mycket tid har vi verkligen inte på oss om man får tro på vetenskapen.

Samtidigt vet vi att biltrafiken inom en mycket närmare framtid kommer att vara fossilfri – högst sannolikt helt fossilfri efter 2050, skriver Trafikanalys.

Det är för mig helt obegripligt att inte ens dessa fakta rår på vurmen för höghastighetsjärnväg. Tvärtom så låter S-regeringen, med stöd från Centern, höghastighetsbanorna tränga undan satsningar som verkligen hade varit samhällsekonomiskt lönsamma. Höghastighetsbanorna tränger till och med undan grundläggande underhåll av vårt redan eftersatta svenska vägnät.

Vi ser detta i vårt län, där länets tilldelning av infrastrukturmedel inte alls är vad den borde vara. Höghastighetsjärnvägen gör att pengarna inte räcker till det nödvändiga, trots att man satsar mer än någonsin. Därför tycker jag att det är oerhört märkligt att en majoritet i Region Kalmar län har tagit ställning för att höghastighetsjärnvägen ska byggas. Det är ju den som gör att pengarna inte räcker för satsningar i vårt län.

För att hela Sverige ska leva – säg nej till höghastighetsbanor. För att infrastrukturpengar ska användas förnuftigt – säg nej till höghastighetsbanor. Och för klimatets skull – säg nej till höghastighetsbanor.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa