SD: Barn i norra länsdelen ska inte missgynnas

Barn och ungdomspsykiatrin är underdimensionerad och lider alltmer av långa väntetider. Det är dessutom skillnad på hur vården ser ut beroende på var i länet man bor.

Debatt 30 juni 2022 06:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Barn och ungdomar under 18 år som behöver söka akutpsykiatrisk vård på jourtid i norra länet hamnar först på barnmedicin i Västervik. Därefter blir de hänvisade till Kalmar för vidare bedömning av en psykiatriker. Väl i Kalmar blir barnet med största sannolikhet inskrivet på slutenvårdsavdelningen. Detta anser vi inte är förenligt med en god vård. Dels för att transporttiden blir lång men också för att barnet inte alltid är i behov av slutenvård. Ibland utförs transporten dessutom av polisen vilket måste anses som dåligt utnyttjande av polisresurser som ju redan är hårt ansträngda.

För att norra länets barn ska känna trygghet i att söka vård i närområdet, vill vi Sverigedemokrater att det ska ske utan risk för att bli skickad till Kalmar. Vi kommer därför verka för att "nära vård" även ska gälla i Västervik med omnejd. Sverigedemokraterna kommer att ta fasta på detta genom att öppna upp för en barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvårdsplats i Västervik. En sådan plats kommer också att lätta på trycket på slutenvårdsavdelningen i Kalmar, som ofta är fullbelagd. Det är inte för inte som barnkonventionen gör gällande att "alla barn har samma rättigheter och lika värde". Sverigedemokraterna anser att barn och ungdomar i norra länsdelen ska få samma förutsättningar som i södra länet.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Inte en enda unge ska hamna efter

Inte en enda unge ska hamna efter

Socialdemokraterna i Vimmerby vill satsa på ungas hälsa • "Vi vill avdramatisera processen att söka hjälp"

Socialdemokraterna i Vimmerby vill satsa på ungas hälsa • "Vi vill avdramatisera processen att söka hjälp"

Debatt: (C): Nu ska köerna till BUP bort!

(C): Nu ska köerna till BUP bort!

Debatt: Fler kvinnor i Kalmar län borde vara chefer

Fler kvinnor i Kalmar län borde vara chefer

Debatt: Dags att ta det dolda medberoendet på allvar • Hur många av de som är sjukskrivna har någon i sin närhet som dricker för mycket?

Dags att ta det dolda medberoendet på allvar • Hur många av de som är sjukskrivna har någon i sin närhet som dricker för mycket?
Visa fler