(SD): Inget bidrag till Ibn Rushd

"Vid samtliga tillfällen när Sverigedemokraterna har krävt att Ibn Rushd inte ska beviljas skattepengar och när vi påtalat förbundets extrema kopplingar, har Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vägrat att lyssna och att agera", menar debattörerna.
"Vid samtliga tillfällen när Sverigedemokraterna har krävt att Ibn Rushd inte ska beviljas skattepengar och när vi påtalat förbundets extrema kopplingar, har Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vägrat att lyssna och att agera", menar debattörerna.

Är den regionala majoritetskonstellationen ”länsunionen” (S, C och L) redo att neka regionala skattemedel till Ibn Rushd? Eller tänker man fortsätta att försvara organisationen och därigenom vara islamismens vapendragare?

Debatt 4 april 2021 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ibn Rushd är ett studieförbund med kopplingar till den islamistiska organisationen Muslimska brödraskapet, som är ett extremistiskt islamiskt nätverk. Studieförbundet har blivit påkommet med att bjuda in antisemitiska samt sharia- och jihadistpredikanter till sina aktiviteter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har konstaterat att studieförbundet har kopplingar till Muslimska brödraskapet, vilket även stöds av andra granskningar. Därtill har Säkerhetspolisen varnat för att bevilja bidrag med skattepengar till verksamheter som stödjer våldsbevakande extremism.

På nationell nivå har Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna bokstavligen kastat skattemedel över Ibn Rushd genom Folkbildningsrådet. Totalt kan det röra sig om uppemot en kvarts miljard kronor som har getts till Ibn Rushd, medel som annars skulle ha kunnat gå till polis, skola och äldreomsorg.

Sverigedemokraterna har upprepade gånger påtalat det moraliskt förkastliga och destruktiva i att ge bort skattemedel till Ibn Rushd och liknande organisationer. Vid samtliga tillfällen när Sverigedemokraterna har krävt att Ibn Rushd inte ska beviljas skattepengar och när vi påtalat förbundets extrema kopplingar, har Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vägrat att lyssna och att agera. Istället har man försvarat Ibn Rushd, fortsatt betala ut bidrag och höjt dessa. Detta trots att Region Kalmar län äger frågan och själv kan besluta om hur den vill betala ut bidrag till olika organisationer.

Det är dock glädjande att allt fler röster höjs mot att Ibn Rushd beviljas skattemedel och i Göteborg har man valt att dra in medel till förbundet. Frågan är om länsunionen har viljan och modet att göra detsamma i Region Kalmar län?

Inför kommande val ska väljarna veta om Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna kommer fortsätta att ge bort skattepengar till Ibn Rushd, eller om man tänker stå upp mot extremism och antidemokratiska organisationer. För Sverigedemokraterna är det självklart att skattemedel aldrig ska ges till antidemokratiska och islamistiska organisationer. Vi kräver därför att regionen nekar Ibn Rushd bidrag.

Ämnen du kan följa