SD: "Skattemedel ska gå till sjukvård – inte byråkrati"

Det ska finnas tillräckligt med vårdplatser på alla tre sjukhus i länet och de ska vara bemannade med fast personal, menar skribenterna och lovar samtidigt förbättringar i den händelse de får inflytande efter valet.
Det ska finnas tillräckligt med vårdplatser på alla tre sjukhus i länet och de ska vara bemannade med fast personal, menar skribenterna och lovar samtidigt förbättringar i den händelse de får inflytande efter valet.

Den nuvarande situationen för sjukvården i Region Kalmar län får inte fortgå längre: stängda vårdplatser, skriande brist på sjuksköterskor på grund av dåliga löner och arbetsmiljö. Skenande kostnader för inhyrd personal och avsaknad av fasta läkare på flera hälsocentraler runt om i länet.

Debatt 21 juli 2022 05:49
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är politikens ansvar att åtgärda detta och ingen annans. Då går det inte att, som nuvarande S- och C-styre gör i Region Kalmar län, gömma sig bakom tjänstemän och skjuta problemen framför sig. 

Vi Sverigedemokrater är beredda att axla det ansvar för sjukvården i Kalmar län, som S-C-styret skjuter ifrån sig. Medborgarna ska ha tillgång till bästa tänkbara sjukvård för varje inbetald skattekrona. Om Sverigedemokraterna får ett avgörande inflytande i Region Kalmar län efter valet den 11 september, lovar vi följande: 

  • Rejäl höjning av ob- och övertidsersättningarna för alla yrkeskategorier som arbetar i dygnet-runt-verksamheten. Regionen måste vara en så attraktiv arbetsgivare att vi kan rekrytera ny personal och få vår fasta personal att stanna kvar. Det ska synas i lönekuvertet när man arbetar på obekväma arbetstider.
  • Värna och utveckla länets tre sjukhus, i Kalmar, Västervik och Oskarshamn. Det ska finnas tillräckligt med vårdplatser på alla tre sjukhusen och de ska vara bemannade med fast personal.
  • Medborgaren ska alltid ha en patientansvarig läkare. Den patientansvarige läkaren vid hälsocentralen har alltid ansvaret för sin patient, genom vårdens alla led. 
  • Alla patienter som är inskrivna i kommunernas hemsjukvård ska ha en egen läkare, som kan komma på hembesök senast nästa dag. Patienten ska från sitt hem snabbt och lätt kunna få kontakt med sin läkare eller sjuksköterska. 
  • Läkarresurserna ska styras upp, så att vi får en mer jämlik bemanningssituation mellan länets hälsocentraler. Varje hälsocentral ska ta hand om de patienter den har kapacitet för. Ett viktigt arbetssätt är satellitverksamhet, med läkare som har sin bas på sin egen hälsocentral, men i praktiken är stationerad på annan hälsocentral, där det idag är brist på läkare. Vi ska utnyttja regionens egna läkarresurser, inte lägga stora pengar på att hyra in läkare utifrån.
  • Minska kraftigt den abnormt växande byråkratin och lägg istället de resurserna på sjukvårdspersonalen. De senaste femton åren har antalet chefer och handläggare i Region Kalmar län ökat från 333 till 554. Detta får inte tillåtas fortsätta. Vi Sverigedemokrater kommer att dra in på och effektivisera all icke vårdnära administration till det absoluta minimum som krävs för att bedriva sjukvården. 
  • Banta och effektivisera det idag ofta mycket betungande administrativa arbete som sjukvårdspersonal måste ägna sig åt. Anställ istället fler medicinska sekreterare som avlastar sjukvårdspersonalen.
  • Locka tillbaka personer med vårdutbildning som idag arbetar med andra yrken. Bara i Region Kalmar län finns idag 220 personer som är vårdutbildade, men som idag arbetar som chefer, administratörer och handläggare i organisationen. 

Det måste nu bli ett slut på det S-ledda styrets felaktiga prioriteringar och passivitet. Det är politikens ansvar att koncentrera sjukvårdens resurser till just sjukvård och ingenting annat. Sverigedemokraterna i Region Kalmar län kommer vid en valseger den 11 september att genomföra detta nödvändiga förändringsarbete. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa