Socialdemokrater ser det inte komma

Sjukvården i Region Kalmar län lider idag av svår brist på sjukvårdspersonal. Det fattas sjuksköterskor och barnmorskor och vid många hälsocentraler fattas det fasta läkare för medborgarna att gå till.

Debatt 19 maj 2022 19:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under vintern och våren har det dessutom visat sig att Region Kalmar län inte förmår att erbjuda AT-tjänst (allmäntjänstgörande läkare) för de nyexaminerade läkare som vill arbeta här i länet. Häromdagen krävde också Kalmar läns läkarförening, Sveriges Läkarförbund och Sveriges yngre läkares förening, att Region Kalmar län skapar fler AT-platser. Man kräver att de unga läkarna ska erbjudas AT direkt. 

Vi Sverigedemokrater har sedan vårt inval i Region Kalmar län 2010 krävt fler AT-platser och budgeterat för det. S-styret har hela tiden sagt nej. När vi tidigare i år krävde att det ska ordnas AT-platser för alla som vill göra sin AT här i länet, fick vi höra att det inte går, för systemet är inte uppbyggt så. 

Det är på samma sätt med sjuksköterskebristen i regionen: SD såg redan i början av 10-talet vad som var på väg att hända och varnade för det. Vi krävde en rad åtgärder, bland annat ökade satsningar på förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, hjälp med bostad för nyanställda, tidiga insatser i skolan för att locka unga att välja vårdyrkena. Men det S-ledda styret sade antingen nej eller gjorde för lite och för sent. 

Nu ser vi i pressen hur S-C-L-styret försöker få det att se ut som om de tänker göra något för sjukvårdspersonalen och för att förbättra rekryteringen. Man talar om att det är högt söktryck till sjuksköterskeutbildningen och erkänner att det sitter en flaskhals i den verksamhetsförlagda utbildningen, det vill säga den praktik som läkar- och sjuksköterskestudenter måste ha för att kunna fullgöra sin utbildning. 

Desto märkligare är det då att samma partier vid regionfullmäktige i mars sade nej till två motioner från Sverigedemokraterna. Den första om att genom tillköp öka antalet platser på sjuksköterskeprogrammet. Den andra om att stärka den verksamhetsförlagda utbildningen genom att uppmuntra handledarna med ekonomisk ersättning, handledarpeng. 

Om dessa motioner bifallits hade vi varit en bit på rätt väg nu för att förstärka rekryteringen av sjuksköterskor. På samma sätt som om man lyssnat på oss från början när det gäller AT-platserna. 

Socialdemokrater ser det inte komma. Sjuksköterske- och läkarbristen i regionen är bara ytterligare ett exempel på detta. Det är dags för en ny majoritet i Region Kalmar län efter valet den 11 september. 


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Debatt: Moderaterna ska lösa personalkrisen

Moderaterna ska lösa personalkrisen

Debatt: Var är Moderaternas förslag i personalfrågan?

Var är Moderaternas förslag i personalfrågan?
Visa fler
Ämnen du kan följa