SD: Straffa inte bilister vid sjukhusbesök

Tack vare att det gemensamma budgetförslaget från SD, M och KD vann i riksdagen kan bensin- och dieselskatten sänkas med 50 öre från och med 1 maj 2022. Om nu inte regeringen ändå bestämmer sig för att sabotera denna skattesänkning, vill säga, det är fortfarande oklart.

Debatt 17 januari 2022 05:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den socialdemokratiska regeringens ambition har under många år varit att genom höga bensin- och dieselskatter och låga reseavdrag straffa de medborgare som är beroende av bilen. I praktiken är det en diskriminering av den som är tvungen att ta bilen för att komma till och från jobbet, handla mat, skjutsa barnen till förskolan eller ta sig till en hälsocentral eller till sjukhuset. Det drabbar extra hårt ett län som vårt, där avstånden är långa och många inte har tillgång till kollektivtrafik. Det är inte bara orättvist, det är dessutom självdestruktivt: utan bilen skulle stora delar av vårt län inte vara möjliga att bo i. Utan bilen skulle vårt län dö.

Det S-ledda styret i Region Kalmar län har dessutom sett till att den som måste ta bilen till sjukvården ska få ytterligare några käftsmällar: medan den som har möjlighet att åka kollektivt till ett bokat vårdbesök får hela sin resa betald, så är ersättningen om man tar bilen 12 kronor milen. För de flesta blir det dock inte ens en vanttumme kvar av detta: det dras nämligen först en egenavgift på 125 kronor per enkelresa och det särskilda högkostnadsskyddet slår inte in förrän egenavgifterna överstiger 2 250 kronor under 12 månader.

När medborgaren sedan kommer fram till något av våra tre sjukhus, så måste han eller hon lösa p-biljett. Detta upplevs ofta som krångligt, då många inte alltid är så hemma i digitala parkeringssystem. Man kanske redan är orolig för sitt sjukhusbesök. Oron blir då inte mindre för att man ska behöva krångla med betalningen samtidigt som klockan tickar mot det bokade besöket.

Vi Sverigedemokrater har därför lagt en motion om att alla medborgare som måste besöka sjukhuset inte bara, som idag, ska få en färdbiljett hemskickad, utan dessutom en p-biljett. I vårt förslag till budget för Region Kalmar län har vi finansierat kostnaderna för att genomföra detta med 4 miljoner kronor.

Att man, när man tar bilen till sjukhuset, ska få åtminstone sin p-biljett hemskickad och slippa strul med digitala p-automater, är enligt vår mening det minsta man kan begära. För att säkra upp att p-platserna räcker till föreslår vi i motionen att p-biljetten ska begränsas i tid. Den kan till exempel börja gälla en halvtimme innan besöket. Sluttiden ska sedan sättas efter den besökstid som är den genomsnittliga vid den avdelning som besöket gäller, med rimlig marginal.

Ett liknande förslag lades för cirka ett år sedan av en medborgare här i länet. Vi Sverigedemokrater röstade då för medborgarförslaget i regionstyrelsen. Det S-ledda styret vägrade dock att gå med på att den som tar bilen till sitt bokade vårdbesök ska få en p-biljett hemskickad.

Sverigedemokraterna vill vara tydliga med att vi anser att det är bra att de medborgare som kan och vill åker kollektivt. Men till skillnad från den styrande S-C-L-majoriteten, anser vi inte att den som tar bilen till sitt vårdbesök ska straffas för detta. Vår förhoppning är att det S-ledda styret i Region Kalmar län till slut ändå tar sitt förnuft till fånga och går med på vår motion om att en p-biljett skickas hem till alla de medborgare som tar bilen till ett bokat vårdbesök på sjukhuset.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa