"Svårt att se att maten är så dålig som ni säger"

Christer Segerstéen svarar på den kritik som PRO Södra Kinda framförde i inlägget "Är ni stolta över maten som serveras de äldre i Horn?"

Debatt 6 december 2021 11:44
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på öppet brev från PRO Södra Kinda angående Stångågårdens kök i Horn.

Först vill jag peka på varför beslutet att stänga Stångågårdens kök togs. År 2019 hade vi ett tufft ekonomiskt läge i vår kommun. Ett besparingsförslag om 22,1 miljoner kronor togs av dåvarande majoriteteten med stöd av M och KD. 4,6 miljoner kronor låg inom samhällsbyggnads område, där nedläggningen av köket var en del om 950 000 kronor. Ett av skälen till beslutet var att redan mer än hälften av årets dagar tillverkades maten i Kisa och transporterades till Horn. Under den tiden framfördes inga klagomål på den mat som kom från Kisa.

I det öppna brevet hänvisas till ett citat från mig: "…det finns pengar men att du inte ville slösa dem…”. Vad jag sa på det mötet man hänvisar till, var att nu har Kinda en god ekonomi och att de överskott vi får, ska användas till de stora investeringar kommunen står inför – ny räddningsstation i Kisa och ny förskola och skola i Rimforsa.

Vidare står vi nu också inför ökade kostnader för hemtjänsten. På kommunstyrelsen den 6 december kommer vi föreslå kommunalfullmäktige att förstärka budgeten med 5 miljoner kr år 2022. För mig är det viktigt att kommunen hjälper alla äldre, oavsett var man bor i Kinda. 

När det sedan gäller kvalitén på maten har jag svårt att se att den är så dålig som ni säger. Samma mat serveras på flera ställen i Rimforsa. Jag har barnbarn som äter dagligen i Rimforsa skola och det har inte framförts några klagomål på maten till farfar. Jag ska denna vecka ha dialog med samhällsbyggnadförvaltningen om den kritik ni framför.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa