Ett tryggare och rikare Kalmar län

Det är glädjande att se att den moderatledda regeringens återhållsamma budgetar har haft effekt och att inflationen nu sjunker, skriver Marie Nicholson (M).

"Tack vare den sjunkande inflationen kommer regeringen kunna genomföra investeringar för att göra Sverige och Kalmar län rikare och tryggare", skriver Marie Nicholson (M)

"Tack vare den sjunkande inflationen kommer regeringen kunna genomföra investeringar för att göra Sverige och Kalmar län rikare och tryggare", skriver Marie Nicholson (M)

Foto: Annie Hogner

Debatt2024-04-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är fortfarande inne i en lågkonjunktur, arbetslösheten kommer fortsatt att öka och ekonomin är ansträngd för både regioner och kommuner. Tack vare den sjunkande inflationen kommer dock regeringen kunna genomföra investeringar för att göra Sverige och Kalmar län rikare och tryggare.

I vårändringsbudgeten får Region Kalmar län ett tillskott på 155,2 miljoner och länets kommuner kommer kunna ta del av de 500 miljoner kronor som regeringen nu satsar extra på skolorna. Långsiktigt arbete har påbörjats med att stärka Sveriges tillväxt, produktivitet, forskning och innovation.

Som invånare i Kalmar län är jag glad att regeringen prioriterar landets inre och yttre säkerhet. Vi blir alltför ofta och brutalt påminda om hur den grova brottsligheten förstör vårt samhälle och människors liv. De ökade resurserna för arbetet mot den kriminella ekonomin och ett stärkt informationsutbyte mellan våra myndigheter är ytterligare ett steg regeringen tar för att komma åt den organiserade brottsligheten. Dessutom stärks kriminalvården med 1,4 miljarder för att klara att allt fler kriminella nu faktiskt hamnar i fängelse. 

Ukraina kommer att få stöd så länge stöd behövs. I vårbudgeten ligger 300 miljoner av stödpaket 15 till Ukraina men mer kommer att tillkomma under året. Att backa Ukrainas kamp för frihet är den viktigaste försvarsinsatsen vi kan göra som land. Kalmar läns geografiska läge gör att jag känner mig extra tacksam att Moderaterna tagit Sverige in i NATO. I vårbudgeten görs också extra satsningar till våra militära förband och civila försvar.