Ska människor ta tåget måste tågresan vara bra

Vimmerby Tidning har i artiklar behandlat frågan hur Stångådalsbanan/Tjustbanan ska anslutas till Ostlänken och Linköpings nya resecentrum, nedan kallat ReseC, där alla fjärr-, regional- och pendeltåg kommer att stanna och dit busstrafiken i staden, kommunen och regionen kommer att centreras.

För att få folk att åka tåg måste resandet funka friktionsfritt. Det gör det inte med förslaget till placering av hållplats för Stångådalsbanan/Tjustbanan, tycker skribenten.

För att få folk att åka tåg måste resandet funka friktionsfritt. Det gör det inte med förslaget till placering av hållplats för Stångådalsbanan/Tjustbanan, tycker skribenten.

Foto: Fredrik Jonson/arkiv

Debatt2023-03-02 06:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kring det nya resecentret planerar kommunen en helt ny stadsdel, Stångebro, med bostäder, kontor och butiker.

Trafikverket utgår från att Stångådalsbanan/Tjustbanan behåller sin nuvarande sträckning genom Tannefors fram till Hagalundsvägen. 

I ett förslag rundar den därefter Linköpings Arena för att sedan ansluta till spåren från Norrköpingshållet, så att också Stångådalsbanans/Tjustbanans tåg kan angöra ReseC. 

I ett andra förslag viker banan i stället in på stambanans nuvarande spår i riktning mot Norrköping och ansluter därmed inte till ReseC. 

Trafikverket testar nu den senare varianten. Stångådalsbanans/Tjustbanans norra slutstation blir då i nordändan av Tannefors. Förmodligen är detta ett försök att spara pengar. Den nuvarande regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att minska kostnaderna för Ostlänken. Fast man måste bygga station och rimligen uppställningsspår och depå för dagligt underhåll, så mycket billigare kan det inte bli.  

Nackdelarna med den lösning Trafikverket testar är betydande. Trafikverket menar att det inte är ett problem för dagspendlare att tågen slutar i Tannefors, ”det är likvärdigt”. Men det stämmer inte. Det är ju vid ReseC som alla bussar och tåg som man ska fortsätta med finns, inte i Tannefors. 

Trafikverkets utredare förutsätter att resenärerna kommer att vara av samma typ i framtiden som idag. Det är allvarligt misstag.
När Stångådalsbanan blir elektrifierad (vilket regeringen beslutat utreda) och båda banorna får nytt signalsystem (kring 2025) kan Östgötapendeln trafikera också de banorna. 

Till den nära framtiden hör, vidare, direkta tåg från Kalmar till Stockholm, i förlängningen också från Västervik. De nya tåg som ska sättas i trafik på Stångådalsbanan och Tjustbanan om några år är designade för sådan trafik. Detta sagt som två exempel på att både typen av resenärer och antalet kommer att se annorlunda ut inom en snar framtid. 

Därtill kommer miljökraven, att så mycket som möjligt av gods- och persontrafik ska gå på järnväg. Då måste tågtrafiken vara attraktiv, snabb och smidig. Ska människor ta tåget måste tågresan vara bra. Då ska tågen på Stångådalsbanan/Tjustbanan angöra det viktiga centrum för kollektivtrafik som ReseC kommer att bli.