Flexibla städer lösning för Kalmar läns äldre

Nu ökar antalet invånare över 75 snabbt i Kalmar län. Men åldersgruppen 65-74 minskar faktiskt. Något som kräver flexibla lösningar snarare än stora investeringar i permanenta äldreboenden, menar debattören.
Nu ökar antalet invånare över 75 snabbt i Kalmar län. Men åldersgruppen 65-74 minskar faktiskt. Något som kräver flexibla lösningar snarare än stora investeringar i permanenta äldreboenden, menar debattören.

I Kalmar län ökar antalet invånare över 75 år snabbt. Jämfört med för fem år sedan finns hela 5 816 fler 75-plussare i länet. Samtidigt saknas platser på särskilda boenden för äldre i många av landets kommuner. Med en mer flexibel stadsplanering kan vi skapa städer med större möjligheter att anpassa sig till medborgarnas behov, skriver Ola Skogö, vd för Adapteo Sverige.

Debatt 24 augusti 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För fem år sedan fanns det 29 018 personer över 75 år i Kalmar län. Bara fem år senare uppgår denna grupp till hela 34 834 personer, en ökning med 20 procent, enligt de senaste siffrorna från Statistikmyndigheten SCB. Det är en snabb förändring av demografin som ställer stora krav på samhället.

Den stora generationen som föddes på 40-talet är nu i 80-årsåldern, vilket är en ålder då ökat vårdbehov ofta tillkommer. En betydande utmaning för många kommuner är därför bristen på platser i särskilt boende för äldre. Enligt Boverket uppger 109 kommuner, 26 fler än förra året, att de har underskott av platser i särskilt boende. Med en åldrande befolkning ökar behovet av insatser inom äldreomsorgen och befintliga lokaler räcker inte till.

Samtidigt är dagens äldre på många sätt piggare och mer aktiva än tidigare generationer. Äldreboenden behöver finnas där de äldre vill bo, vid sociala sammanhang och i den stad eller stadsdel som man levt och trivs i.

I en tid då samhället står inför den här stora demografiska förändringen är en mer flexibel stadsplanering mer aktuell än någonsin. Genom modulärt byggande kan kommunerna anpassa lösningar efter specifika behov med byggnader som kan återanvändas eller anpassas till andra verksamheter när behoven förändras i framtiden.

Att tänka flexibelt är särskilt relevant eftersom den något yngre åldersgruppen 65–74 år faktiskt minskar med 1 763 personer i Kalmar län. Det kan innebära att det finns en risk att stora investeringar i permanenta äldreboenden inte kommer att användas så länge som man kanske trott.

Många av Sveriges kommuner brottas med problem att förutse och möta behoven av samhällsviktiga byggnader på grund av den här typen av demografiska förändringar. Bristen på skolor, äldreboenden och butiker är några av de lokala utmaningar som modulära byggnader kan erbjuda snabba och cirkulära lösningar på. Det kan handla om att installera en obemannad butik i glesbygd där bemannade butiker inte längre finns, möjligheten att tillhandahålla ett äldreboende på en mer tillgänglig plats nära familj och vänner, eller att bygga en helt ny förskola i kommuner där många barnfamiljer har flyttat in.

Traditionell nybyggnation tar tid, innebär stora investeringar och kan vara svår att anpassa till framtida behov. Låt anpassningsbara byggnader bli en del av lösningen. Genom att se över byggplaner och tänka mer flexibelt kan kommunerna få bättre förutsättningar att möta de demografiska utmaningarna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa