Ställ om till klimatsmart sjöfart

Replik på debattartikeln "Så når vi en digital och fossilfri sjöfart" (Vimmerby Tidning 22/3).

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2023-03-23 20:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sjöfarten är viktig för att minska transporternas klimatpåverkan, som Sjöfartsverkets Magnus Sundström skriver. Men det är värt att göra fyra konstateranden:

Sjöfartens omställning är näringslivsdriven – och det är glädjande. Rederier ställer om till förnybart, transportköpare kräver fossilfritt, hamnar konkurrerar med att vara längst fram i omställningen och såväl etablerade tillverkare som uppstartsaktörer erbjuder framtidens fartyg nu. Detta bör stimuleras tydligare än idag – som med eldrift för vägtransporter. ”Svenska rederier ligger i framkant” anger Sundström – låt oss säkra det också för framtiden!

Mångfald är bra. Sundström skriver att det krävs ”en gemensam syn på bränsleval för sjöfarten.” Verkligheten är en annan. Sjöfarten visar hur många olika former omställningen nu tar – inte ”one size fits all”! Redan idag finns eldrivna färjor över Öresund och för pendling i Göteborg och Stockholm, gasfärjor går till Gotland och Finland. Förnybar metanol, flytande biogas, ammoniak och grön vätgas är utmärkta drivmedel för längre sträckor. Biodiesel kan ersätta fossil diesel och bunkerolja i befintliga fartyg, gärna med eldrift i hybridformat. Såväl rotorsegel som riktig segeldrift även för stora fartyg kompletterar bilden. Det avgörande är att lämna den fossila eran i en snabb och mångfacetterad omställning.

• Det är inte tanken som räknas. Sjöfartsverket ”planerar” att driva alla sina fartyg fossilfritt och deras nya isbrytare ”kommer att kunna drivas med fossilfria alternativ”. Här är det upp till bevis för Sjöfartsverket; om isbrytarna framförs på fossil metanol är inte mycket vunnet. Genom att leda omställningen kan de bidra till att marknaden utvecklas, med en infrastruktur vi alla kan dra nytta av.

• Havet är inte obegränsat. ”Det råder ingen platsbrist på sjön”, skriver Sundström. Men i stora delar av Östersjön, Engelska kanalen, Suezkanalen och på många andra håll är det trångt, liksom i vissa hamnar. Därtill blir haven allt viktigare för andra nyttor, med utbyggd havsbaserad vindkraft, mer akvatisk biomassa för föda och energi och utökade naturreservat – världen har nyligen enats om att skydda 30% av haven.

”Framtiden är ljus för sjöfarten”, skriver Sundström. Framtiden tillhör den som är ledande i klimatomställningen. Det är mycket glädjande om Sjöfartsverket kan visa att de hör hit.