Svar från Helmersson på "Inget bidrag till Ibn Rushd"

"Folkbildningsrådet har ett regelverk som vi som regioner lutar oss mot. De genomför granskning vilket också studieförbunden också själva gör", skriver Karin Helmersson (C) i sitt svar på SD:s debattartikel om stöd till Ibn Rushd.
"Folkbildningsrådet har ett regelverk som vi som regioner lutar oss mot. De genomför granskning vilket också studieförbunden också själva gör", skriver Karin Helmersson (C) i sitt svar på SD:s debattartikel om stöd till Ibn Rushd.

"I Kalmar län har Ibn Rushd det lägsta ekonomiska stödet bland studieförbunden med stor marginal, just med anledning av att de har en väldigt begränsad verksamhet", svarar Karin Helmersson (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Debatt 4 april 2021 08:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Folkbildningsorganisationerna, genom studieförbunden, genomför ett viktigt arbete i länet, både genom att deltagarna kan förkovra sig i olika ämnen och också genom att vara viktiga kulturbärare runt om i hela länet. Ekonomiskt stöd för verksamheten erhålls via stat, kommun och region. 

Folkbildningsrådet har ett regelverk som vi som regioner lutar oss mot. De genomför granskning vilket också studieförbunden också själva gör. Regionen genomför just nu en förändring av bidragssystemet, just för att gynna att folkbildningen ska kunna nå ut så brett som möjligt. Jag vill tydliggöra att granskning sker och att det så sent som 2019 var ett av studieförbunden i länet som fick återlämna en del av sitt anslag. Men detta är ett stort undantag och en självgranskning sker. 

Med detta vill jag tydliggöra att folkbildningen är jätteviktig, som en del i regionens utveckling där de bidrar till kompetens, kultur, demokrati och folkhälsa. Jag beklagar att Sverigedemokraterna misstror studieförbundens viktiga verksamhet i länet. Det som beskrivs i debattartikeln har vi inte haft anledning att ta ställning till utifrån det som kommit vår kännedom via folkbildningsrådet. I Kalmar län har Ibn Rushd det lägsta ekonomiska stödet bland studieförbunden med stor marginal, just med anledning av att de har en väldigt begränsad verksamhet. Jag har anledning att misstänka att Sverigedemokraternas har en annan agenda till detta debattinlägg, än att värna om skattemedel.

Ämnen du kan följa