Sverigedemokrater uppvisar häpnadsväckande förakt för vetenskap

Debatt2024-05-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I regionfullmäktige 24 april ställde Martin Kirchberg (SD) en interpellation där han ganska oskyldigt ställde ett par, i och för sig relevanta, frågor kring ett forskningsprojekt drivet av Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet benämnt “Att främja mångfald på arbetsmarknaden – vilka åtgärder är mest effektiva? Experimentella studier i samarbete med företag och organisationer". Region Kalmar län är en del av detta projekt. 

Som framgår av svaret på interpellationen innebär projektet ett samarbete med Region Kalmar län vilket gör att regionen får ta del av kunskap och erfarenhet på området. Forskningsprojektet drivs fullt ut av Linnéuniversitet och deras forskare, och de avgör tidsplanen. Regionen får del av resultaten i olika former. När exempelvis utbildningar och föreläsningar genomförs/hålls avgörs regionens deltagande utifrån behov och möjlighet i verksamheten.

I debatten visade Sverigedemokraterna ett ganska otäckt förakt för vetenskap och beprövad erfarenhet. Partiets företrädare säger först ett det inte förekommer någon diskriminering, att man måste kunna lita på medarbetarna vid rekrytering och behandling av patienter för att i nästa andetag hävda att mångfald i sig är av ondo med felaktiga referenser till vetenskapliga studier så att utsagan passar partiets syn. Önskar man att medarbetarna motarbetar mångfald?

Partiet menar att projektet är politiskt drivet men med Sverigedemokraternas logik skulle, forskningen verkligen bli politiskt styrd om de fick bestämma.

Bo Karlsson (SD) hävdar med bestämdhet att det inte förekommer diskriminering i regionens verksamhet eftersom att han inte ser det. Gallileo Gallilei kunde inte se solsystemet från utsidan men när han tänkte efter och räknade på saken förstod han att solen måste stå i centrum. Ignaz Semmelweis såg inte några bakterier men efter att han klurat och forskat en hel del på varför mödrar dog i barnsängsfeber på en avdelning och inte på en annan kunde han förstå att där måste finnas någon sorts smitta. Marie Curie såg inte den högfrekventa strålning som påverkade sin omgivning men efter lite klurande och forskande lyckades hon ändå förstå dess natur. Att påvisa olika företeelser är inte så svårt ändå, men de som arbetar med vetenskap vet att det är mycket svårare att avfärda olika företeelser. Ändå står Bo Karlsson och hävdar med bestämdhet att det inte förekommer diskriminering eller negativ särbehandling inom regionens verksamheter med så pass stor säkerhet att det inte behöver forskas på. 

Forskning och kunskap är aldrig fel. Det är genom studier av vissa fenomen som vi lär oss och utvecklas som individer och samhälle. För oss är det en självklarhet att Region Kalmar ska vara en attraktiv arbetsgivare och att våra arbetsplatser ska vara fria från all form av diskriminering. Hos oss ska alla känna sig välkomna, vi vill ha en mångfald bland våra medarbetare. Men forskningsprojektet handlar inte bara om regionen som arbetsgivare. Det handlar också om att alla människor som på något sätt har kontakt med vår verksamhet ska få ett gott bemötande.┣ Det är positivt med mångfald bland våra medarbetare och det är positivt med mångfald i samhället. Det för vår samhällsutveckling framåt. Motsatsen till mångfald är enfald och SD är väldigt enfaldiga i sin syn på människor.