Ta bort dagens strandskydd i Kalmar län

"Moderaternas reformering av strandskyddet skulle möjliggöra, inte minst för Vimmerby, att skapa attraktiva boendemiljöer i naturområden för att på så sätt kunna behålla och locka till sig nya invånare. Det vore en stor vinst för både Vimmerby och för Sverige som helhet", menar Jan R Andersson (M).
"Moderaternas reformering av strandskyddet skulle möjliggöra, inte minst för Vimmerby, att skapa attraktiva boendemiljöer i naturområden för att på så sätt kunna behålla och locka till sig nya invånare. Det vore en stor vinst för både Vimmerby och för Sverige som helhet", menar Jan R Andersson (M).

Tonläget var högt från inte minst Centerpartiet om att strandskyddet skulle reformeras i och med januariavtalet. När förslagen nu ligger på bordet står det klart att – istället för större möjligheter till bebyggelse i attraktiva lägen i Vimmerby – föreslås omfattande begränsningar. Det kommer Moderaterna aldrig att ställa upp på. Istället lovar vi ett kraftigt liberaliserat strandskydd.

Debatt 11 april 2022 11:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En bärande del av januariavtalet var löftet om att reformera strandskyddet. Centerpartiet har släppt fram Socialdemokraterna till regeringsmakten flera gånger i tron om att det skulle infrias. I löftet angavs mål om att göra det enklare att bygga strandnära, skapa bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamheter och att öka det lokala inflytandet över strandskyddet. Men inget av det infriades.

Istället står det klart att kommuner bara ska kunna ansöka om att få strandskyddet hävt i områden där tillgången på obebyggd mark är god och där efterfrågan på mark för bebyggelse samtidigt är låg. Det vill säga på platser där intresset att bygga är lågt. Till det förslaget har regeringen lagt ett förstärkt strandskydd, där efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är stor. Det vill säga, där människor vill leva och bo. Tidigare upphävda strandskydd ska även kunna återinföras.

 

Möjligheterna att utveckla områden i attraktiva lägen försämras alltså, och det blir svårare att anlägga bryggor och vägar ned till stränderna. Länsstyrelsens roll och veto i strandskyddsfrågor stärks, utrymmet för förenklingar blir nästan obefintligt och strandskyddet skärps i mycket stora delar av landet. Det är helt fel väg att gå.

 

Nu kommer vi göra allt vi kan föra att stoppa S, MP, C-förslaget. Vi vill reformera strandskyddet i grunden. En sådan reform bör utgå från följande:

• Avskaffa det generella strandskyddet och ge kommunerna möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd ska gälla, och att häva strandskydd de tidigare beslutat om. Länsstyrelsernas överprövningsrätt i plan- och bygglagen bör avskaffas.

• Öka flexibiliteten i strandskyddet genom fler dispensskäl och större möjligheter till intresseavvägningar. Undantagen för areella näringar bör stärkas och även inkludera hästnäringen.

• Stärk egendomsskyddet genom att under vissa förutsättningar kompensera markägare för värdeminskning som strandskyddet kan medföra.

Moderaternas reformering av strandskyddet skulle möjliggöra, inte minst för Vimmerby, att skapa attraktiva boendemiljöer i naturområden för att på så sätt kunna behålla och locka till sig nya invånare. Det vore en stor vinst för både Vimmerby och för Sverige som helhet. Att genomföra en sådan förändring är vårt löfte när vi bildar regeringen efter valet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa