Tågstopp i Mörlunda – om viljan finns!

För ett år sedan proklamerade Peter Wretlund (S) och hans stödpartier inom Länsunionen att det är ”Grönt ljus för pendeltåg på Stångådalsbanan”. Under de 12 månader som nu gått har vi ännu inte kunnat få fram någon tidpunkt för när detta ska genomföras.

Debatt 5 januari 2022 14:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Och vi som lever lite närmare tågtrafiken vet att det ligger långt fram i tiden. Först måste investeringar göras på banan och mötesspår byggas på flera ställen. Än så länge finns blott förhoppningar att staten ska ta det ekonomiska ansvaret för nytt signalsystem ERTMS så att tågen överhuvudtaget kan rulla. 

Med denna kunskap, som jag är övertygad om att ledamöterna i kollektivtrafiknämnden för såväl S som C besitter, så framstår svaret till Hultsfreds kommun som ett ”goddag yxskaft”. Ett nonchalant svar där man avfärdar möjligheten till tågstopp i Mörlunda. Att som Länsunionen hänvisa till behovet av snabbare och robustare interregional trafik mellan Kalmar och Linköping blir nu det bästas fiende.

Vad frågan nu handlar om är om det finns en politisk vilja att förbättra kollektivtrafiken från en av de orter som finns utmed Stångådalsbanan, det vill säga Mörlunda. Vi vill alla ha en robust interregional tågtrafik på Stångådalsbanan. Men samtidigt är vi medvetna om att detta ligger långt fram i tiden. I avvaktan på de stora investeringar och upprustning, som är en förutsättning för denna trafik, ja då borde man öppna upp för ett tågstopp i Mörlunda. 

Orsaken till att vi just pekar ut Mörlunda är att här finns en perrong anpassad för nuvarande tåg. Det behöver inte göras några investeringar. Och tidsmässigt är det marginellt och kanske till och med helt möjligt att ordna utan förändrade sluttider i Linköping och Kalmar. Det är ju just därför som vi är många som argumenterar för att regionen och kollektivtrafiknämnden bör ta upp förhandlingar med Trafikverket i syfte att nå denna förbättring när det gäller tågresandet till och från Mörlunda. 

Även om Socialdemokraterna med stöd av Centerpartiet låtit avsända ett svar till Hultsfreds kommun utan att frågan ha behandlats i kollektivtrafiknämnden så tänker jag inte acceptera denna ordning. På nämndens sammanträde den 20 januari kommer jag att kräva att skrivelsen från Hultsfreds kommun med önskan om tågstopp i Mörlunda ska tas upp för behandling. Mitt yrkande kommer då att vara att regionen/kollektivtrafiknämnden förhandlar med Trafikverket i syfte att kunna erbjuda ett tågstopp i Mörlunda i samband med tidtabellsskiftet juni 2022. 

Anders Andersson (KD) Järnforsen 

Oppositionsråd och vice ordförande i kollektivtrafiknämnden 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa