Tillagningsköket i Horn väcker känslor

"Vi vill ha bra mat med kvalité, som är lagad på rätt ställe och fungerar i framtiden och i kristider."

Debatt2019-10-29 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag håller med Moderaterna om att ”politiken” måste ta ansvar för sina beslut men inte i den meningen att man likt diktatorer till varje pris ska driva igenom det man beslutat om utan att ha givit medborgarna en enda chans att säga sin mening, komma med förslag och idéer. 

Ofta är det mer lönsamt och effektivt att tänka utanför boxen och där kan medborgarna vara en stor tillgång för politiken. Ni har inte ens lämnat över frågan för betänkande till er egen tillsatta remissinstans KPHR. Bara det gör att ärendet enligt min mening inte är korrekt behandlat.

Det borde vara en självklarhet att man inom politiken tar ställning till flera alternativ när det gäller förändringar i en verksamhet som påverkar såväl anställda som ”kunderna” och funktion i framtiden. 

Vi är inte intresserade av att få exakt samma mat i Horn, i första hand, utan bra mat med kvalité som är lagad på rätt ställe som fungerar i framtiden och i kristider.

Hur lång ekonomisk och funktionsmässig framförhållning har ni i ärendet? 

Ni moderater som uttalat er så diktatoriskt i tidningen skulle ni kunna möta oss Hornbor en och en, öga mot öga och med berått mod uttrycka er på samma sätt?

Heder åt Conny Forsberg som förstår att vi lever i en demokrati, har förståelse för att det är viktigt att lyssna på medborgarna och har råg i ryggen att kunna tänka över ärendet en gång till med nya aspekter som underlag. 

Det kallar jag för politik där man tar ansvar för sina beslut.

Karta: Stångågården