Torkan har påverkat hela landet

Medborgare, den offentliga sektorn och restauranger rekommenderas att köpa svenskt kött och annan närodlad mat.

Medborgare, den offentliga sektorn och restauranger rekommenderas att köpa svenskt kött och annan närodlad mat.

Foto: Johan Bävman/TT

Debatt2018-08-21 09:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste dagarnas regn har utgjort ett välkommet avbrott i den mest extrema torkperiod Sverige upplevt i modern tid. Situationen för det svenska lantbruket förändras tyvärr inte så mycket som alla önskar på grund av det. Fodersituationen inför kommande vinter är mycket ansträngd, och spannmålsskördarna kommer att bli långt under ett normalår.

Förhoppningsvis bidrar denna extrema vädersommar till att öka förståelsen för arbetet mot klimatförändringarna. En annan insikt som denna sommar burit med sig är att mat och matproduktion inte är en vara och marknad precis som alla andra varor och marknader.

Att kunna producera mat i det egna landet är också en strategisk fråga, en fråga om matens kvalitet och en fråga som handlar om att landsbygden ska kunna leva.

Detta är frågor som ligger i Centerpartiets DNA. Därför är vi glada över att allt fler röster nu höjs för att stötta närproducerad svensk mat med hög livsmedelssäkerhet och som är producerat på ett ekologiskt hållbart sätt.

Exempelvis Kommunals ordförande, Tobias Baudin, rekommenderar nu medborgarna, den offentliga sektorn, restauranger med flera att köpa svenskt kött och annan närodlad mat som det svenska jordbruket producerar.

Därigenom mildrar man krisens effekter för lantbruket och bönderna. Vi stöder denna rekommendation helt och fullt.

Vår uppfattning är entydig.

Sveriges kommuner, regioner och myndigheter bör snarast revidera sina mål för upphandling av mat så att allt som är möjligt att köpa från det svenska jordbruket också köps därifrån utifrån uppställda kriterier för bra miljö och djurskydd. Såväl Kravmärkt som vanlig miljövänligt närodlad svensk mat uppfyller dessa kriterier.

Det torde kunna motsvara 70-80 procent av alla den offentliga sektorns matinköp, eftersom en del matvaror inte produceras i Sverige.

Centerpartiet värnar landsbygden, livsmedelskvalitet, trygg livsmedelsförsörjning i en orolig värld och ett hållbart nyttjande av naturens resurser. Vi har arbetat med detta under lång tid, vi lovar fortsätta detta långsiktiga arbete efter valet den 9 september, och vi är det trovärdiga valet för alla som tänker i dessa banor.