Tufft läge kräver ansvarstagande ledarskap

Region Kalmar län och hela landet befinner sig fortsatt i ett svårt ekonomiskt läge. När den höga inflationen, de stigande räntorna och världsmarknaden kommer att återgå till ett normalläge är det ingen som vet.

Lena Granath (V), Angelica Katsanidou (S) och Karin Helmersson (S) är redo att ta ansvar för en sjukvård i toppklass, skriver de i sin debattartikel.

Lena Granath (V), Angelica Katsanidou (S) och Karin Helmersson (S) är redo att ta ansvar för en sjukvård i toppklass, skriver de i sin debattartikel.

Foto: Martina Gradian

Debatt2023-02-02 05:38
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det kräver ett seriöst och ansvarstagande ledarskap. Särskilt om vi i Region Kalmar län ska hålla i de goda resultaten med bland annat Sveriges nöjdaste patienter.

Nyligen presenterades fjolårets bokslut med ett glädjande överskott för Region Kalmar län. Vi ska inte tro att 2023 går mot ett sådant överskott. Det är betydligt tuffare ekonomiska tider framför oss med skatteintäkter som minskar, kostnader som ökar och en ny SD-, M-, KD- och L-ledd regering som tycks fullständigt ignorera kommuner och regioners behov. Sveriges kommuner och regioner menar att minst 20 miljarder behövs i ökade statsbidrag från regeringen för att kommuner och regioner ska slippa skära ner i förhållande till behoven. När den högerkonservativa regeringens budget kom blev det endast 6 miljarder.

Trots det har vi i Region Kalmar län högt ställda målsättningar och vi räds inte en utmaning. Vi tog oss igenom pandemins svåraste stunder och vi ska ta oss an även detta. Som alltid gör vi det tillsammans och med sikte på vård och service i absolut toppklass. Varje dag pågår ett fantastiskt arbete i våra verksamheter. Vår region uppnår ständigt nya toppresultat. Vi har landets nöjdaste patienter, ligger i topp när det gäller kostnadseffektiv vård och har bland de mest motiverade medarbetarna i landet.

Vi har utmaningar framför oss men vi i SCV-majoriteten har tydligt utpekade och prioriterade områden som vi tillsammans med regionens verksamheter arbetar för att utveckla och stärka. Dessa är:

  • Ekonomin. Vi har under lång tid haft ordning och reda i ekonomin. Det har inneburit att vi kunnat spara i ladorna för att slippa smärtsamma nedskärningar samt att vi kunnat investera i våra tre sjukhus och våra hälsocentraler helt utan externa lån.
  • Tillgängligheten. Under många år har Region Kalmar läns tillgänglighet varit mycket god och vi har haft landets nöjdaste patienter. Det ska vi fortsätta att ha. 
  • Medarbetarna. De är vår viktigaste resurs och vi i SCV-majoriteten vill göra allt vi kan för att stärka arbetsmiljön, villkoren och förutsättningarna för medarbetarna. I årets budget har vi satsat på att stärka medarbetarna som jobbar på de mest obekväma arbetstiderna. 
  • Nära vård. Vi ska fortsätta den stora omställning inom hälso- och sjukvården som vi just nu är inne i. Detta ställer stora krav på bejakande av nya arbetssätt och lösningar med patienten i fokus.
  • Grön omställning. Till skillnad från den SD-, M-, KD- och L-ledda regeringen har vi inte glömt bort den gröna omställningen. För regionens del innebär detta arbete att ta ett stort ansvar både för de egna verksamheterna och för samverkan med länets kommuner i det övergripande miljöarbetet.
  • Hela länet ska leva och utvecklas. Vi ska vara ledande när det gäller landsbygdsutveckling i vår region. Vi vill stärka samverkan mellan kommuner, regionen, näringsliv och civilsamhälle.

Den tid av ekonomisk osäkerhet som vi befinner oss i kommer att ha ett slut. Vi i SCV-majoriteten kommer då att vara redo att sjösätta viktiga utvecklingsreformer. Till dess ska vi i SCV-majoriteten se till att ta ansvar för Region Kalmar län och en sjukvård i toppklass.