Uppmärksamma och utveckla en jämställd cancervård

"Har man inte det nätverket runt sig i familjen, på jobbet eller fritiden så finns en större risk att ett PSA-test uteblir vilket för vissa kan få betydelse för hälsan", skriver Magnus Danlid (C).
"Har man inte det nätverket runt sig i familjen, på jobbet eller fritiden så finns en större risk att ett PSA-test uteblir vilket för vissa kan få betydelse för hälsan", skriver Magnus Danlid (C).

PSA-test skulle göra skillnad för ett antal män i Kalmar län varje år, skriver Magnus Danlid (C), som tror på mer information för att upptäcka prostatacancer.

Debatt 15 september 2021 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Cancervården har uppmärksammats i media den senaste månaden. Nu senast kan vi konstatera att Region Kalmar ligger väl till, och vi i den norra länsdelen ser goda resultat i återkommande undersökningar gällande kvinnosjukvården som avser undersökningar av bröst- och livmoderhalscancer. Uppmärksamma förändringar och ställa tidiga diagnoser är en viktig faktor för effektiv behandling för ett bra och snabbt tillfrisknande för den drabbade. Det är glädjande att höra att trots pandemin så har dessa viktiga undersökningar genomförts vilket gjort skillnad för ett antal kvinnor. 

Jag ställde en fråga gällande PSA-tester för att upptäcka prostatacancer för män i åldern 50–70 år i landstingsfullmäktige till ansvarigt landstingsråd i maj 2011, samt lyfte frågan igen i landstingsfullmäktige i augusti 2018. Jag refererade då till Region Skåne där tydliga informationsinsatser genomförs och där det är lätt att hitta information. 

Min ingång har de senaste tio åren varit att det inte ska vara skillnad på om man har ett nätverk runt sig där man talar om sjukvårdsfrågor. Har man inte det nätverket runt sig i familjen, på jobbet eller fritiden så finns en större risk att ett PSA-test uteblir vilket för vissa kan få betydelse för hälsan. Jag tycker den skånska modellen där ett PSA-prov erbjuds men som bygger på att varje man som testar sig ska få information om vad det innebär och själv avgöra om man vill testa sig är bra. Jag har förstått att även en liknande modell nu finns i Västra Götaland, och skulle önska att även Region Kalmar skulle göra så.  

Jag är övertygad om att PSA-test skulle göra skillnad för ett antal män i Kalmar län varje år, så min uppmaning till män över 50 år är: Informera er om vad ett PSA-test innebär och känner du att det är motiverat för dig så boka ett test på din hälsocentral – det kan göra stor skillnad.  Tidig upptäckt och diagnostisering av cancer räddar liv på både kvinnor och män. 

Ämnen du kan följa