Utan arbetsgivare stannar LAS-utredningen

LAS-utredningen har gått runt på remiss. Media berättar om parter som förhandlat om LAS. De lyckades inte enas om ett gemensamt remissvar på LAS-utredningen. Nu när dimmorna kring Näringslivet hus skingrats kan vi återgå till det politiska arbetet i riksdagen.

Debatt2020-10-07 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns redan en LAS. En ramlag som går att avtala bort. Den LAS som ligger, gäller fram till riksdagens eventuella beslut om att ändra i lagen.

Eva Nordmark redogjorde i tv om arbetet i regeringen. Remissvaren på LAS-utredningen ska gås igenom. Anpassas till andra lagar. Beredas till en proposition. Granskas av lagrådet. Prövas av riksdagen. Beslut ska in i lagboken.  

Svenskt Näringsliv och fack på den privata sektorn fick remissen och satte sig i samtal. De kunde inte enas om ett gemensamt svar på LAS-utredningen. Därmed gäller organisationernas egna svar. Deras avtal kunde ha upphöjts till att gälla som lag och ersatt beredning och riksdagsbeslut.

Rapporter kring remissrundan i Näringslivets Hus talar om en förhandling mellan parterna – arbetsgivare och fack. Arbetsgivaren har enligt LAS rätt att besluta om anställning och uppsägning. 

Arbetsgivare? Den som söker i dagens LAS hittar ingen definition av det aktiva rättssubjektet arbetsgivare. Avtalslagen kräver parter. För att parter ska kunna förhandla, ingå avtal och lösa tvister måste LAS-en definiera arbetsgivaren.  

Vem ska få kalla sig arbetsgivare? Svenskt Näringsliv har 60 000 medlemsföretag. Regeringen basar över 341 myndigheter med 230 000 anställda. 311 kommunala myndigheter har 1,2 miljoner anställda. Frågan om vem som ska företräda myndigheter som arbetsgivare, besvaras ej av utredningen.     

Partiledarna för C och L har låst sig. Utredningen är deras slutbud i den demokratiska förhandlingen med beredning, lagråd och beslut i riksdagen. Först när riksdagen får lagförslaget på sitt bord kan frågan om förtroendet för regeringen prövas i riksdagen. 

Riksdagen är vald av folket och företräder riket. Regeringen väljs av riksdag och ska företräda hela folket. Näringslivet har sagt nej till LAS-utredningen.  

Riksdagens arbete som lagstiftare kan fortsätta. För att partierna i riksdagen ska kunna förhandla om LAS, måste den idag nakna kejsaren arbetsgivaren kläs med en i lag inskriven kostym.