Utrusta fler broar med skyddsräcken!

För några dagar sedan kunde vi höra i media att fler broar borde utrustas med räcken för att förhindra självmord. Nya broar som byggs och har en höjd på över 14 meter ska enligt regler vara utrustade med skyddsräcken som en del av Suicidpreventiva åtgärder. Men många av de äldre broarna saknar skyddsräcken, exempelvis Ölandsbron, och nu vill organisationen Suicide Zero se åtgärder.

KD-debattörerna instämmer i Suicide Zeros uttalande att även äldre broar bör förses med skyddsräcke och tar Ölandsbron som ett exempel där åtgärd behövs. I snitt sker 17 självmord per år kopplat till broar i Sverige.

KD-debattörerna instämmer i Suicide Zeros uttalande att även äldre broar bör förses med skyddsräcke och tar Ölandsbron som ett exempel där åtgärd behövs. I snitt sker 17 självmord per år kopplat till broar i Sverige.

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Debatt2023-05-15 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Riksdagen har antagit en nollvision för suicid. Varje år tar cirka 1 200 personer sitt liv i Sverige, bland annat genom hopp från hög höjd. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat litteraturöversikten från tidigare forskning om effekter på befolkningsinriktade och samhällsbaserade suicidpreventiva insatser. Resultaten visar att man kan förebygga suicid genom att skapa skyddande miljöer till exempel skyddsräcke på broar. 

Vidare nämner Suicide Zero att flera studier visar att en betydande andel suicidförsök sker med kort tid mellan tanke, plan och utförande där tidsspannet för cirka hälften av fallen varit så kort som 10–15 minuter. I snitt sker 17 självmord per år kopplat till broar i Sverige. 

Suicidprevention är en fråga som bör finnas som en integrerad del i kommunernas och regionens verksamheter. Det finns ett framtaget handlingsprogram för suicidprevention i Kalmar län, 2023-2025, och det är mycket bra. Men det finns inga, vad vi vet, samtal om hur regionen arbetar med den här frågan. 

Mot bakgrund av Suicide Zeros uttalande om att fler äldre broar borde utrustas med skyddsräcken behövs dialog mellan kommunerna, Region Kalmar län och Trafikverket. Kristdemokraterna kommer ta vår del av det politiska ansvaret för att förebygga suicid. Vi står upp för nollvisionen.