Välj sammanhållning – inte splittring den 9 juni!

"Det här EU-valet kommer handla om vår ekonomi, vår demokrati och vårt sätt att leva", skriver fyra S-politiker.

"Det här EU-valet kommer handla om vår ekonomi, vår demokrati och vårt sätt att leva", skriver fyra S-politiker.

Foto: Maria Björk Hummelgren

Debatt2024-05-16 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har ett avgörande EU-val som står för dörren. Den 9 juni är det val och den 22 maj öppnar förtidsröstningen. Det ser ut att bli ett oerhört jämt val där frågor som stödet till Ukraina, klimatet och möjligheterna till samarbete över gränserna står på spel. Som Socialdemokrater går vi till val på att stärka sammanhållningen för fred, säkerhet och demokrati i Europa. Där är ett starkt stöd till Ukraina helt avgörande. Därutöver vill vi använda EU för en starkare ekonomi, stå upp för svenska jobb, ta ett gemensamt ansvar för att minska klimatutsläpp och öka samarbetet för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism. 

För oss som regionråd i Region Kalmar län ser vi oerhört mycket som sker inom EU som påverkar vår region. Många känner till att lite drygt 60 procent av alla beslut som fattas inom kommun eller region påverkas av EU på något sätt. Desto färre är de som känner till hur oumbärligt den Europeiska unionen är för vår regions utvecklingsarbete. Det handlar bland annat om de mycket omfattande summor som kommer länet till del i form av EU-projekt eller bidrag. Sammanlagt förra året fick vårt län över 830 miljoner kronor. Det blir cirka 3400 kronor per invånare i olika EU-stöd. 

Den medfinansieringen som EU står för är ett helt avgörande verktyg för vår regionala utveckling men det finns fler områden där EU behövs. Även när det gäller vårt läns arbete för att flytta fram gränserna inom forskning och utveckling är unionen avgörande. Många projekt i länet är beroende av EU och dess forskningsmedel såväl som samarbeten med andra EU länder. Det handlar inte bara om ökade resurser utan utbytet av idéer och innovationer. Som Socialdemokrater har vi länge varit övertygade om att vi är starkare tillsammans, det gäller givetvis inom EU också. Den Europeiska unionen fungerar som bäst när EU-länderna hjälps åt och drar åt samma håll. Det gäller oavsett om det kommer till utvecklingsstöd, forskningsprojekt eller kampen mot auktoritära krafter.

Vi måste komma ihåg att ett krig rasar i Europa. Det här EU-valet kommer handla om vår ekonomi, vår demokrati och vårt sätt att leva. Frågorna som påverkas är till synes otaliga och rör både stort och smått. Konflikten i EU-valet kommer dock att i grunden stå mellan sammanhållning och splittring.  Som Socialdemokrater vill vi att EU ska öka stödet till Ukraina och stå enat som motkraft mot de auktoritära krafter som vill splittra Europa. För vårt läns del ser vi ett behov av en större fokus på jämlika regionala förutsättningar i EU. Det skulle verkligen möjliggöra en ännu mer levande landsbygd och skapa möjligheter för ett ännu starkare företagsliv i vårt län. Vi Socialdemokrater vill skapa förutsättningar för framtidstro och hopp i en osäker omvärld. 

Det kan tyckas att Bryssel är långt bort och i ett val där cirka 400 miljoner personer går till valurnorna är just din röst oerhört liten. Men det är tillsammans som vi blir starka. Vi är alla en del av EU och våra röster kommer forma EU:s framtid. Du kan göra något stort. Rösta för sammanhållning, inte splittring. Det är ingen liten sak.