Vård ska finnas nära patienterna

Debatt 24 augusti 2021 05:28
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "S ansvariga för att vården flyttas bort" den 17 augusti.

Vi socialdemokrater är garantin för att det ska finnas en trygg sjukvård i hela länet. Vi har visat detta i praktisk handling då vi under de senaste åren har tillfört över hundra miljoner kronor till primärvården och har påbörjat ett stort utvecklingsarbete med att förflytta vården närmare patienterna. 

Vår huvudinriktning är att vården ska ges så nära patienterna som möjligt. Detta ska ske genom bland annat att förstärka primärvården, en strategisk överflyttning av vård från sjukhusen till hälsocentralerna och det egna hemmet samt genom en ökad digitalisering. Samtidigt ska den mest avancerade sjukvården kunna samlas både regionalt och nationellt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och patientsäkerhet. Vi är övertygade att människor är beredda att resa något längre vid allvarliga och svåra sjukdomstillstånd om man vet att operationen eller behandlingen därmed får bättre förutsättningar att lyckas.

Sedan finns det förstås utmaningar inom primärvården med rekrytering av medarbetare till mindre orter. Detta är dock ett nationellt bekymmer och inget som är unikt för Kalmar län. Vi tror inte för ett ögonblick att det skulle vara lättare att rekrytera läkare bara för att huvudmannen blev statlig. Tvärtom. Erfarenheten är tyvärr att staten lägger ned verksamheter och minskar närvaron på landsbygden när de bestämmer.

Sverigedemokraterna är fortfarande svaret skyldiga vad gäller fördelarna av ett förstatligande av sjukvården. Vi ser ett regionalt huvudmannaskap som nödvändigt för att värna Västerviks sjukhus, säkerställa att nödvändiga investeringar görs och för att se till att invånarna har ett lokalt inflytande över sin vård.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Vad gör ni i Länsunionen för er vårdpersonal?

Vad gör ni i Länsunionen för er vårdpersonal?

Debatt: Valfläsk vittnar om verklighetsfrånvaro

Valfläsk vittnar om verklighetsfrånvaro

Så vill de förbättra arbetsmiljön i vården: "Krävs en kriskommission"

Så vill de förbättra arbetsmiljön i vården: "Krävs en kriskommission"

Rullstolsburna Yvonne, 85 år, tar sig inte ut ur lägenheten – får inte förtur i bostadskön • "Svårt att bli beroende av andra när man har klarat sig själv hela livet"

Rullstolsburna Yvonne, 85 år, tar sig inte ut ur lägenheten – får inte förtur i bostadskön • "Svårt att bli beroende av andra när man har klarat sig själv hela livet"

Kommunen kräver registerutdrag på KLT:s skolchaufförer: "Vi vill se att det genomförs"

Kommunen kräver registerutdrag på KLT:s skolchaufförer: "Vi vill se att det genomförs"
Visa fler