Vård efter behov – oavsett var du kommer ifrån

Sveriges trädgård, vårt grannlandskap, har blivit landets första SD-ledda region. Region Blekinge tycks ha blivit rena experimentverkstaden där grundläggande värderingar kring vilka som ska få vård och när de ska få den ifrågasätts. De tolkavgifter som nu ska införas där leder i grunden till att vård inte ska erbjuds på samma villkor.Varifrån du kommer, verkar bli det avgörande.

"Tidöpartierna i Blekinge (SD, M och KD) har nu valt att gå vidare med ett förslag som liknar det som SD i Kalmar län har presenterat: när tolk krävs i vården ska en ny avgift tas ut", skriver SCV-majoriteten i en kritisk debattartikel.

"Tidöpartierna i Blekinge (SD, M och KD) har nu valt att gå vidare med ett förslag som liknar det som SD i Kalmar län har presenterat: när tolk krävs i vården ska en ny avgift tas ut", skriver SCV-majoriteten i en kritisk debattartikel.

Foto: Isabell Höjman/TT

Debatt2024-03-06 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tidöpartierna i Blekinge (SD, M och KD) har nu valt att gå vidare med ett förslag som liknar det som SD i Kalmar län har presenterat: när tolk krävs i vården ska en ny avgift tas ut. Den som inte helt kan göra sig förstådd för en läkare eller som inte kommer förstå läkarens diagnoser eller rekommendationer ska alltså behöva betala mer för vården än andra. Har du inte råd med det? Det struntar SD och övriga Tidöpartier i.

Problemen med dessa förslag är flera. Det kanske mest grundläggande är det moraliska problemet, att behandla människor olika i en situation där de söker vård. SD har inte för avsikt att detta ska påverka exempelvis personer som behöver teckentolk utan personer med utländsk bakgrund som inte lärt sig (för vården med alla dess tekniska termer) fullgod svenska inom ett antal år. 

Den som har svårt att lära sig språket inom SD:s tidsram ska alltså straffas med dyrare vård. Det är ett förslag som kommer att fördjupa klyftor mellan vården och utrikes födda. Det är en av de grupper som vården, och det offentliga i stort, behöver en närmare relation med, inte motsatsen. Att det ofta är dessa grupper som har en sämre hälsa och kortare medellivslängd jämfört med befolkningen i stort vet vi sedan innan. En orsak till detta är bland annat att de inte alltid har en lika nära relation till vården som de som från barnsben kan tala svenska. Tolkavgiftsförslaget förstorar detta avstånd ytterligare och riskerar bli otroligt dumsnålt i längden.

Det finns nämligen ytterligare problem i riskerna som uppstår i gränsfallen. Ett missuppfattat råd från en läkare eller ett ofrivilligt utelämnande av viktig hälsohistorik till sjukvården kan vara förödande för patienten. Det är tydligt att SD inte ser bemötande eller kommunikation som en betydelsefull del av vården. I vårt Region Kalmar län vill SD förutom att införa tolkavgifter även avsluta bland annat bemötandeutbildning med HBTQ-certifiering. Detta då de menar att det “inte ger direkt vårdnytta”. Många är de läkare och övriga vårdprofessionella som inte håller med. Åtminstone 190 läkare i Blekinge har uppmärksammat vikten av kommunikation i ett protestbrev riktad mot SD-ledningen där. Läkarna menar att kommunikation är ett av de viktigaste redskapen vården har och att begränsa åtkomsten till professionella tolkar uppenbart kommer att påverka detta. 

Dessutom ska beslutet prövas rent juridiskt. På väldigt kort tid har både en professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och Region Blekinges egen jurist påpekat att förslaget är olagligt. I Sverige har vi rätt till lika vård. Än så länge är det så.

Förslaget har av flera kopplats till en punkt i Tidöavtalet som menar att individer ska stå för tolkavgifterna. Vi får se om lagen ändras, från att garantera lika vård. Om så görs menar vi i SCV att det vore ett rejält övertramp och ett svek gentemot invånare, vårdpersonal och anständiga värderingar. Det vore inte värdigt Sverige och svensk hälso- och sjukvård.

SCV-majoriteten i Region Kalmar län kommer i alla fall inte att följa Blekinges exempel. I vårt län kommer vi fortsätta bedriva en god och lika vård i absolut toppklass. Landets allra nöjdaste patienter finns i Region Kalmar län och vi i SCV-majoriteten vill att de fortsatt ska kunna förstå, och göra sig förstådda av, sin läkare.

I vår region är det vård utefter behov som gäller – oavsett var du kommer ifrån.