Vården missar de som utsatts för sexuell exploatering

Region Kalmar län har ett ansvar att säkerställa att det finns rutiner som ger hälso- och sjukvårdspersonalen möjligheter att fånga upp personer som har blivit exploaterade. Det skriver företrädare för organisationerna Child10, Ellencentret och Inte Din Hora.

Debatt 8 januari 2022 11:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommersiell sexuell exploatering är ett begrepp som börjat få fäste i debatten först de senaste åren. Begreppet syftar på sexuella handlingar som sker i utbyte mot någon form av ersättning som pengar, droger eller någonstans att bo.

Barnen och kvinnorna som utsätts finns i hela landet och Kalmar län är inget undantag. I Jämställdhetsmyndighetens kartläggning från tidigare i höst identifierades 200 orter där personer exploateras. Det här är en utsatthet som ökar. Digitaliseringen har gjort det lättare för förövare att nå ut till och utsätta barn, och det finns inget vattentätt skydd mot den grooming och manipulering som dessa vuxna använder.

 

Att utsättas för kommersiell sexuell exploatering leder till förödande konsekvenser. Utsatta visar kraftigt fler symptom på PTSD, missbruk och psykisk ohälsa. Det finns med andra ord ett omfattande vårdbehov som samhället inte lyckas tillgodose. 

Om man tittar på den vård som regioner erbjuder utsatta så finns det stora brister, vilket vi visar i en ny kartläggning: 

• 1 av 20 regioner ställer rutinmässiga frågor för att identifiera utsatta för kommersiell sexuell exploatering. (20 av 21 regioner svarade på enkäten i kartläggningen.)

• 1 av 20 regioner har rutiner för att vårdpersonal ska ha grundläggande kunskap om prostitution, människohandel och sexuell exploatering av barn.

• Fyra av fem regioner saknar specialiserade verksamheter för målgruppen.

Tre av fyra regioner har inte rutiner för att polisanmäla när ett barn utnyttjats genom köp av sexuell handling.

 

Det är med andra ord tydligt att nästan alla regioner saknar rutiner för att fånga upp utsatta för kommersiell sexuell exploatering. Och att endast var fjärde region har rutiner för att polisanmäla när ett barn utsatts för utnyttjande genom köp av sexuell handling visar att kommersiell sexuell exploatering inte ges samma utrymme som annan våldsutsatthet – utan snarare ses som något den utsatte gör mot sig själv. 

Det här innebär både att skulden läggs på den som utsätts och att möjligheten att få tillgång till vård och stöd minskar. 

Samhället har ett ansvar att ge vård, stöd och rehabilitering till utsatta för kommersiell sexuell exploatering. En avgörande del i det är att Region Kalmar län säkerställer att det finns rutiner som ger hälso- och sjukvårdspersonalen möjligheter att fånga upp personer som har blivit exploaterade samt utbildning för att kunna möta målgruppen. 

 

Merly Åsbogård
Statsvetare, överlevare och styrelseledamot Child10

Jacob Flärdh
Generalsekreterare Child10

Zandra Kanakaris
Generalsekreterare Ellencentret 

Cassandra Hedberg
Ordförande Inte Din Hora


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa