Vårdmomsen hotar bemanningen i vården

Sjukvården brottas med stora problem. I flera av vårdens verksamheter möts patienterna av långa köer och köerna verkar ha blivit permanenta efter flera år utan åtgärder som ger effekt.

Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) menar att vårdmomsen urholkar sjukvården i länet.

Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) menar att vårdmomsen urholkar sjukvården i länet.

Foto: Filip Gustafsson

Debatt2019-09-11 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En betydande orsak är kompetensbristen. Arbetsvillkor och ledning är områden som måste förbättras. Bristerna är väl kända, men alldeles för lite görs för att åtgärda dem.

Till dessa utmaningar läggs nu det faktum att privata vårdgivare betalar 25 procent moms på inhyrd personal från och med den 1 juli. Detta som en följd av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Denna förändring i beskattningen av privata vårdgivare bidrar till en än mer skev konkurrensvridning mellan den offentligt drivna vården och den privat drivna, detta då regionerna inte är skattskyldiga. I region Kalmar län drivs nästan en tredjedel av hälsocentralerna av en privat aktör. En stor del av våra medborgare väljer att söka vård via dessa mottagningar. Här har vi de mest nöjda patienterna och samtidigt den bäst skötta ekonomin. De gör med andra ord en stor insats för att sköta vården i vår region. 

Effekterna av vårdmomsen framgår tydligt i en undersökning som visar att flera av de privata vårdgivarna i region Kalmar län får svårt att klara av grundbemanningen eller helt riskerar att förlora avgörande kompetens.  Vi förstår att vårdgivarna i Kalmar län är bekymrade när vi tar del av nedanstående siffror från organisationen Vårdföretagarna:

✔ 5 av 7 sjukvårdsföretag i Kalmar uppger att de tappar avgörande kompetens i verksamheten på grund av vårdmomsen. 

✔ 3 av 7 uppger att de blir tvungna att minska omfattningen av sin verksamhet, direkt eller på sikt. 

✔ 2 vårdföretag överväger att helt avveckla sin verksamhet som en konsekvens av vårdmomsen. 

✔ 3 av 7 vårdföretag trappar ner eller avslutar samarbeten med andra vårdgivare.

Det är inte politiska beslut som ligger till grund för införandet av vårdmomsen men det krävs politiska beslut för att snarast stoppa den. Därför blir vi oroliga när regeringen, genom finansminister Magdalena Andersson (S), gjort klart att den inte avser att agera för att förändra lagstiftningen. Finansministern menade att det är EU-lagstiftning som tolkats, men bortsåg då helt ifrån att det i EU-landet Finland går alldeles utmärkt att arbeta vidare såsom vi i Sverige gjort tidigare.

Region Kalmar län har inte råd med att hälsocentraler tvingas stänga. De är en mycket viktig del av vår hälso- och sjukvård. I Region Jönköpings län har en momskompensation för privata vårdgivare införts. Ersättningen räknas upp med 5 procent på nettoutbetalningen för att privata hälsocentraler ska kunna verka på lika villkor och då kompenseras för sina merkostnader som den nya momsen innebär. Moderaterna och Kristdemokraterna är mycket oroade inför vad den nya momsen kommer innebära för de privata hälsocentralerna och främst våra medborgare. Vi måste alla göra vårt yttersta för att denna moms sorteras till historien. 

Vi är trygga med att våra partier agerar i riksdagen för att stoppa vårdmomsen. Nu är det upp till S, C och L i regionen att bearbeta sina rikspolitiker att snarast ändra lagstiftningen innan den urholkar sjukvården i vårt län. I väntan på en lagändring önskar vi också att en modell tas fram likt den i Region Jönköping där en momskompensation betalas ut till berörda vårdgivare.