Världen är full av mat – låt oss duka åt alla

Hungern i världen ökar dramatiskt. Vi i rikare länder har ett ansvar att stoppa hungerpandemin, skriver företrädare för We Effect – den svenska kooperationens biståndsorganisation i samband med Världshungerdagen den 16 oktober.

Veronica Musau driver en liten gård utanför Nairobi och tillhör ett kooperativ där medlemmarna hjälps åt för att motverka konsekvenserna av covid-19. "Nu behövs uthålliga insatser till de som drabbas av hungerpandemin", skriver företrädare för biståndsorganisationen We Effect.

Veronica Musau driver en liten gård utanför Nairobi och tillhör ett kooperativ där medlemmarna hjälps åt för att motverka konsekvenserna av covid-19. "Nu behövs uthålliga insatser till de som drabbas av hungerpandemin", skriver företrädare för biståndsorganisationen We Effect.

Foto: Pressbild

Debatt2021-10-16 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

800 miljoner människor går och lägger sig hungriga i kväll, 160 miljoner fler än samma tidpunkt förra året. Covid-19 har orsakat en hungerpandemi. Detta samtidigt som en tredjedel av all världens mat slängs eller går till spillo. Det råder inte brist på mat, utan på rättvisa. 

Vi, representanter för företag och organisationer som står bakom biståndsorganisationen We Effect har i en digital delegationsresa till Kenya mött Veronica Musau på hennes gård utanför Nairobi. Det är kvinnor som hon, småbönder på landsbygden, som drabbas svårast av pandemins effekter. Veronica har tillfrisknat från covid-19, men kämpar nu för att överleva trots nedstängda marknader och minskade priser för hennes mjölk.

Men utvecklingen går att vända. Nu behövs uthålliga insatser till de som drabbas av hungerpandemin. Veronica tillhör ett kooperativ där medlemmarna hjälps åt för att motverka konsekvenserna av covid-19. De har investerat i utrustning som gör att de kan lagra mjölk och utbildar sig i att producera smör för att öka inkomsterna. Det behövs fler sådana insatser i länder där hungern ökar.

Sverige är ledande inom flera internationella frågor. Vi kan och bör bli det även i kampen mot hungern. För det krävs en rad åtgärder:

Öka andelen av biståndet som går till småskaligt lantbruk. Sveriges bistånd till hållbart lantbruk bör uppgå till minst fem procent av den totala biståndsbudgeten för att komma i nivå med det internationella genomsnittet.

Prioritera hållbar livsmedelsproduktion. Genom att rikta stödet till småskaligt lantbruk och kvinnliga bönder kan Sverige bidra till stärkt livsmedelsförsörjning i drabbade länder. 

Säkra att forskning och kunskap kommer de fattigaste till del och att lösningar integrerar småbönders erfarenhet. Tillgången till oberoende jordbruksrådgivning har minskat drastiskt de senaste årtiondena. Sverige bör i ökad grad stötta oberoende, offentlig jordbruksrådgivning i fattiga länder.

Bli en starkare röst för rätten till mat. Sverige bör inom EU, FN, Världshandelsorganisationen och Världsbanken verka för att stärka rätten till mat genom att söka långsiktiga, hållbara lösningar tillsammans med småbrukare.

Allas rätt till mat kräver samarbete mellan beslutsfattare, näringsliv och allmänheten. Världen är full av mat. Låt oss duka åt alla.