Vart är Sverige på väg egentligen?

Eva Svensson, som varit politiskt aktiv för Centerpartiet i många år, oroas över den politiska utvecklingen. "Det är tragiskt att M, L och – inte minst – KD lierar sig med SD", tycker hon.

Eva Svensson, som varit politiskt aktiv för Centerpartiet i många år, oroas över den politiska utvecklingen. "Det är tragiskt att M, L och – inte minst – KD lierar sig med SD", tycker hon.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2022-06-15 11:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag blir så ledsen när jag ser förändringen i den politiska världen. Jag har, efter att ha varit aktiv politiker för Centerpartiet i flera decennier, visserligen bestämt mig för att lämna politiken från och med kommande mandatperiod på grund av ålder. Men jag är ändå intresserad av politik och följer valdebatterna.

Det är tragiskt att M, L och – inte minst – KD lierar sig med SD. Att Centerpartiet inte fallit i den fällan är jag stolt och tacksam över. Att de tre partierna med M i spetsen är fixerade vid att ta regeringsmakten, till vilket pris som helst, är nu tydligt.

Jag kan bara hoppas att väljarna förstår det som händer. Att ett parti som SD numera håller i taktpinnen i det samarbete som nu växt fram. Om det alternativet vinner valet kommer mycket att förändras i allas vårt fina Sverige. Jag är verkligen oroad. Och jag har varit med länge nu. I med- och motgång. Jag såg som barn Sverige resa sig under efterkrigstiden. Jag såg fattigdomens grinande ansikte. Jag vet hur det känns att leva under knappa förhållanden. Det är bara tack vare mina föräldrar som vi fick mat varje dag och kläder på kroppen.

Andra världskriget drabbade hela världen på grund av en despot som ville rensa Europa. Alla som inte kunde visa att de var arier låg i farozonen. Men främst judar och romer var utsatta och blev ihopsamlade i läger och förintade. Det vet vi idag. Men innan kriget var det nog få som insåg vad nazismen, nationalsocialismen, skulle få för konsekvenser.

"De tar våra jobb och lever bara på socialbidrag", hör man ofta om de människor som kommit till Sverige från andra länder. Det kan vara så att invandrare kan ha svårare att få jobb. Jag känner en del och de jobbar och vill inget hellre än att göra rätt för sig. Deras barn vill utbilda sig och få ett bra arbete.

Även om vi inte deltog i kriget, som en despot startat, så fick det långtgående konsekvenser. Det var många som trodde på att det nazismen stod för var det enda rätta. Många fina svenskar föll för fagert tal och de många medryckande orden från en karismatisk despot. Han ville också rensa Europa från "icke önskvärda element". Det vill säga alla som inte kunde visa att de tillhörde den kristna ariska delen av befolkningen.

Jag har tänkt mycket på varför just SD blivit allt populärare. Jag har en egen fundering. Jag tror att det handlar om att de fångar upp människors missnöje. Sedan formulerar de budskap som helt faller de missnöjda i smaken. Budskap och fraser de sedan upprepar gång på gång. Precis samma fenomen som förekom när nationalsocialismen (nazismen) fick fäste i Europa, när det var en djup ekonomisk depression på 1930-talet. Där var "syndabocken" judar och romer. Nu är "syndabocken", som får ta ansvar för dålig ekonomi och gängkriminalitet och mycket annat elände, "den stora invandringen". Jag är djupt oroad för hur lätt människor svalt det betet. Precis som många gjorde på 30-talet. Både i Europa och i vårt eget land Sverige.

Och till sist. Även jag är medveten om att det finns en segregation i samhället. Det leder till våld och andra missnöjesyttringar. Därför måste vi alla göra allt för att stävja detta för att få ett tryggare, lugnare land att leva i.