"Vi behöver en bro som klarar tung och bred trafik nu!"

Öppen för persontrafik – men bron över Emån vid Lilla Aby tjänar också ett viktigt syfte för närliggande företag och måste orka med tung och bred trafik, skriver lantbrukaren Folke Pleijert, odlaren Patrik Axelsson och Maria och Hjalmar Österberg, Målilla Älgpark i en gemensam debattartikel.

Debatt 8 februari 2022 21:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En grundläggande förutsättning för allt levande och verkande på landsbygden är fungerande infrastruktur. Inom detta begrepp ryms många innebörder och de senaste åren har mycket handlat om de digitala nätverkens utbyggnad.

Dock – den absoluta grunden för landsbygdens infrastruktur är de fysiska vägar vi dagligen använder oss av för att ta oss till arbetet, skjutsa våra barn till omsorg, skola och fritidsaktiviteter samt även transportera våra produkter till de som konsumerar desamma.

Då man nu ser frånvaron av ekonomiska tillskott och den styvmoderliga skötseln av dessa vägar frågar man sig hur sunda prioriteringar våra styrande gör? I detta specifika exempel har ”vår” bro över Emån, som byggdes 1948 och därefter tjänat bygden väl, stängts i september 2020 med besked att öppnas igen i slutet av oktober. De månaderna passerade, utan synbara åtgärder för att åter få igång trafiken.

I februari 2021 inleddes så arbetet med att öppna bron för persontrafik och med en smärre försening uppfylldes det. Gott så, kan man tycka – men de livsmedel för tusentals människor som ska passera? De tunga transporter somt tvingas till miltals omväg genom Mörlunda samhälle med den miljöpåverkan och trafikrisk det medför? Problemen det innebär för besökare till ett av kommunens största turistmål – Målilla älgpark? Att någon skulle bry sig om de sjusiffriga belopp det kostar de kringliggande företagarna hade vi ringa förhoppningar om. 

Detta är en situation vi kan se gång på gång i vårt område och att det inte är inbillning bekräftas av siffror kring infrastruktursatsningar per region. En invånare i Kalmar län får nöja sig med att det satsas en fyrtiondedel – 2,5 procent – i dennes region, jämfört med vad som tilldelas grannarna i Östergötland. Skulle fördelningen i infrastrukturplanen 2018-2029 ske lika för lika gällande antal invånare hade Kalmars andel ökat med nätta 990 procent.

Nu läser vi februari 2022 i almanackan och en ny växtodlings- och turistsäsong står för dörren. Det enda som hörts är vaga uttalanden om utredningar och projekteringar – vi behöver en bro som klarar tung och bred trafik nu!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa