Vi lyssnar på våra medlemmar, gör ni det?

Fackförbundet Vision inom region Kalmar län har medlemmar som leder, utvecklar och administrerar vården och därmed utgör en viktig del av en fungerande vardag i regionen. Vi som fackförbund organiserar många yrkesgrupper i regionen där lönen behöver ökas.

Debatt 17 april 2023 18:46
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste veckorna har vi som förtroendevalda i Vision arbetat intensivt inom ramen för årets lönerevision för att lyfta våra lågavlönade medlemsgrupper.

En av anledningarna till detta är att arbetsgivaren valde att inte ta hänsyn till ”märket” när lönerna sattes. Som en konsekvens har löneökningarna för många medlemmar nu hamnat betydligt under industrins ”märke”. I Sverige har vi en unik lönesättning där fackförbund och arbetsgivare inom den hårt konkurrensutsatta industrin förhandlar fram ett märke för löneökningar. "Märket" anger normen för löneökningar på hela den svenska arbetsmarknaden och påverkar indirekt även alla som jobbar inom Visions avtalsområde, även om Visions avtal bygger på individuell lönesättning. 

Även om Visions löneprocess är frikopplad från industrins, så tycker vi att det är illa att region Kalmar län inte har tagit höjd för ett högre lönepåslag, inte minst eftersom inflationen varit så hög. Vi anser också att region Kalmar län behöver kompensera för detta, för att inte redan lågt lönesatta grupper ska halka efter ännu mer.

En låg lön är inte enbart ett problem för försörjningsförmågan, det utgör även ett hälsoproblem. Forskning visar att ju mindre belöning vi får för vår ansträngning desto större är risken att drabbas av exempelvis utmattningssyndrom. Vi som människor behöver belönas med en rimlig lön, respekt och utvecklingsmöjligheter i gengäld för vårt arbete för att må bra. 

För att behålla kompetent personal, minska risken för ohälsa och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare är det angeläget att regionen ser till att alla yrkesgrupper har en lön och status som motsvarar deras bidrag till verksamheten.

Vision vill veta hur arbetsgivaren tänker tillse att:

  • Vi inte får ökade klyftor mellan olika yrken inom regionen.
  • Regionen behåller sin attraktivitet gentemot arbetsgivare i privat sektor och kommuner i närområdet med bättre löneutveckling.
  • Sjuktalen minskar.

För ett friskare, tryggare och rikare liv i region Kalmar län vill Vision se:

  • Ett lönepåslag under 2023 som bättre möter samhällsutvecklingen.
  • Att friskvårdstimme införs för alla yrkesgrupper för att förebygga ohälsa.
  • Ett höjt friskvårdsbidrag, för att alla ska ha råd att vara aktiva på fritiden.

Tillsammans är vi starka. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa