Vi måste ha råd att satsa på de som fylla skollokalerna

Tredje gången gillt – vill ni sälja kommunens tillgångar?

Debatt 3 september 2022 16:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "En ovärdig (V)ilseledning om skolan".

Nicholson och Gustafsson (M) undviker att svara på de två frågor vi ställde i Vänsterpartiets senaste inlägg, och istället ifrågasätter de hur jag har röstat i kommunstyrelsen. Jag tror inte det är så intressant för väljarna, men samma fråga har jag redan svarat Ola Gustafsson (KD) i en annan insändare för några veckor sen och behöver inte ta mer plats om det. 

Nej, den stora frågan är så klart hur kommunen ska göra med skollokaler, hur det ska finansieras, och i stort hur Vimmerby ska klara sin ekonomi på sikt. Vänsterpartiet är tydliga med två saker. Dels tänker vi inte sälja tillgångar som skogsmark eller trygghetsboendet Granen, eftersom det urholkar kommunens ekonomi och verksamhet. Dels ser vi inte att det är möjligt ekonomiskt att bygga ett stort nytt högstadium inom de närmaste åren om vi samtidigt ska klara resurser till personal såväl i skola som på andra områden. 

Det var nästan två år sedan det beslutades om en förstudie om nytt högstadium. I Vänsterpartiet tog vi efter det en rejäl diskussion inom vårt parti och kom fram till vår linje. Det har alltså funnits gott om tid både att diskutera inom alliansen och med tjänstemannaledning om hur finansiering kan gå till, men den brist på svar som vi hittills har fått säger att man inte gjort det jobbet, trots flera heltidsanställda politiker på allianssidan. 

Jag är inte rädd för att ge raka svar på frågorna ni ställer, utan Vänsterpartiets alternativ är att bygga ut och anpassa de två grundskolorna i Vimmerby, Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola. Också det innebär stora investeringar som vi måste klara, men rör sig då om i storleksordningen 100 miljoner. Det ska jämföras med de dryga 500 miljoner som nytt högstadium beräknas kosta, så stor skillnad är det. 

Självklart vill vi alla ha nya, funktionella skollokaler. Inte minst de barn, lärare och andra vuxna som ska jobba där. Men vi måste också se till att vi har råd att satsa på de människor som ska fylla lokalerna, såväl elever som anställda. 

Vi ställde två frågor till alliansen, men har inte fått ett tydligt svar. En gång till då, bara till Moderaterna denna gång:

• Ger ni ett tydligt besked att ni inte kommer sälja kommunens tillgångar under kommande mandatperiod? 

• Och tänker ni i så fall låna minst 400 miljoner som det kommer krävas för att bygga ett nytt högstadium? 

En vecka till valet, jag tror att det finns många som vill veta vad det är man röstar på. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa