Vi sätter god och pålitlig vård främst

Debatt 29 augusti 2022 21:43
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Hur dyr ska bussbiljetten bli, KD?”

Kristdemokraterna är det parti i Sverige som har störst förtroende i sjukvårdsfrågor. Det beror på att vi prioriterar sjukvården. Vi sätter god och pålitlig vård främst. Den som är i behov av vård ska kunna lita på att resurserna finns där.

Naturligtvis finns många andra områden som också är viktiga. Kollektivtrafiken är ett av dem. Under fyra år i kollektivtrafiknämnden har jag verkat för en kollektivtrafik som är modern, trygg och attraktiv. För kollektivtrafik har så många fördelar. En av dem är den miljömässiga. En annan är att den kan ge människor ett smidigare liv, utan krav på att låsa upp en massa pengar i ett fordon. En tredje fördel är att kollektivtrafiken kräver mycket mindre yta mer resande människa än vad biltrafik gör. Därför är stark kollektivtrafik helt nödvändigt i städerna för att inte mer och mer gröna områden ska tvingas bli parkeringar.

Som regionens ekonomi fungerar råder dock en konkurrens mellan sjukvården och kollektivtrafiken om resurser. Ju mer av kollektivtrafiken som betalas med intäkter från regionskatten, desto mindre pengar finns det att lägga på exempelvis vårdpersonalens löner eller arbetsmiljö.

Därför är det så olyckligt att kollektivtrafikens underskott fortsätter även i år, trots att restriktionerna har lyfts. En varaktig förflyttning av pengar från sjukvård till kollektivtrafik är moraliskt oförsvarlig.

Jag är den förste att sjunga kollektivtrafikens lov. Jag hävdar att kollektivtrafiken både kan och ska komplettera andra transportmedel. Den ska vara bekväm, pålitlig och modern – eller med andra ord upplevas som prisvärd. Av de rapporter vi får återstår mycket arbete för att kollektivtrafiken ska upplevas på detta sätt av länets invånare. Men det är ett arbete som vi kristdemokrater med glädje skulle leda.

 

Anders Andersson (KD) Järnforsen 

Regionråd och vice ordförande i kollektivtrafiknämnden 


 
 
 
 
 
 
Val 2022 Debatt

Insändare: Bensinpriset är inte alls för högt

Bensinpriset är inte alls för högt

Insändare: Budskapet från personalgruppen politikerna pratar om: "Nu – inte sen, måste ni politiker lyssna på oss!"

Budskapet från personalgruppen politikerna pratar om: "Nu – inte sen, måste ni politiker lyssna på oss!"
Visa fler
Läs mer!

Daniel Söderqvist: Inget sjukhus och ingen taxiverksamhet – vi har vant oss

Inget sjukhus och ingen taxiverksamhet – vi har vant oss

Insändare: KLT:s svar: "Försöker ständigt hitta lösningar"

KLT:s svar: "Försöker ständigt hitta lösningar"
Visa fler
Ämnen du kan följa