Vi sätter stopp för en ojämlik sjukvård

Debatt2024-05-23 17:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På söndag är det mors dag. En dag att hylla alla mammor men också en dag att uppmärksamma kvinnors hälsa samt mödra- och förlossningsvården. Sverige anses vara ett jämställt land, men inom hälso- och sjukvården finns mycket kvar att göra. Kvinnor måste uttrycka mer smärta för att få samma behandling som män, kvinnor får ofta billigare sjukvård, förlossningsvården skiljer sig beroende på vilken region du bor i och kvinnors sjukdomar och hälsa har inom forskning och i det kliniska arbetet under lång tid varit eftersatt. Så ska det inte vara.

För Moderaterna är det självklart, kvinnor och män har rätt till samma goda vård. Kvinnorelaterade sjukdomar ska prioriteras på samma sätt som sjukdomar som drabbar män. Med utgångspunkt i Tidöavtalet har vi tagit flera viktiga steg mot en mer jämställd hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra insatser för en jämlik hälso- och sjukvård med fokus på sjukdomar som främst drabbar kvinnor och flickor. 

Konkret handlar det om att stärka förlossningsvården genom att öka tillgängligheten och minska regionala skillnader. Vi vill att alla kvinnor ska ha tillgång till ett barnmorsketeam före, under och efter förlossningen. För att förverkliga detta har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell plan för förlossningsvården, planen kommer skapa en tydlig inriktning för utvecklingen av förlossningsvården i hela landet och täcka hela vårdkedjan.

Den smärtsamma sjukdomen endometrios drabbar upp till var tionde kvinna i fertil ålder. I genomsnitt har det tidigare tagit åtta år att få en korrekt ställd diagnos. Ytterligare något som enbart drabbar kvinnor är klimakteriebesvär. Omkring 75 procent får besvär som kan vara så kraftiga att livskvaliteten försämras.

Moderaterna i Region Kalmar län har lämnat in ett förslag om att införa en utbildning för regionens medarbetare och chefer, oavsett kön, om vad som händer med kvinnor i övergångsåldern. Där ska även ingå en specifik utbildning för alla kvinnor mellan 40–50 år och personlig klimakterierådgivning och hjälp till vård för de som behöver det.

Grattis alla mammor på mors dag. Tack vare den moderatledda regeringen prioriteras alla kvinnor i hälso- och sjukvården, oavsett om du står inför något så livsomvälvande som att föda barn eller om du söker vård för klimakteriebesvär. Ingen kvinna ska lida i onödan.