Vi ska ha anställningstrygghet även i bruksorten

Vi kräver ett bättre system för kompetensutveckling som ger alla möjligheten att lära nytt, ställa om och vässa sina kunskaper, skriver debattörerna.

Debatt2020-09-12 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förr i tiden var en anställning på det lokala bruket den trygga anställningen. En anställning som varade ända fram till pensionen.

Nuförtiden finner vi den trygga anställningen endast om vi är säkra på att vi har tillräcklig kunskap och kompetens för att anta nya utmaningar i livet. Våra jobb förenklas och automatiseras av den kvicka digitala utveckling som skett de senaste åren på alla arbetsplatser. 

Den tidigare mindre, ibland slutna, bruksorten har i dag blivit så mycket större och sträcker sig runt vår globalt uppkopplade planet. Samtidigt som vissa arbetsuppgifter förenklas blir andra mycket svårare och mer komplexa. Vi som individer i detta måste utvecklas för att inte halka efter. Vår kompetens måste ständigt förnyas och matas med ny kunskap.

En undersökning som Unionen tagit fram visar att så många som 7 av 10 känner att det är hög tid att uppdatera sina kompetenser inom de närmsta åren för att fortsatt vara attraktiva på arbetsmarknaden. Vi behöver ett fungerande system för kompetensutveckling och ta itu med den bristfälliga kompetensutveckling som ändå finns.

Vi menar att lösningen finns i flera olika delar:

För det första måste arbetsgivaren faktiskt aktivt genomföra sina skyldigheter inom kompetensutveckling gentemot sina anställda inom ramen för anställningen.

För det andra måste det till ett mycket starkare omställningssystem som innefattar stöd och råd under hela anställningen.

Och för det tredje, konkreta möjligheter som exempelvis att kunna vara studieledig mitt i livet eller utbilda sig på halvfart under ett år för att kunna gå vidare i yrket eller helt byta karriär.

Något är fel när hela 47 procent säger att de inte har haft någon kompetensutveckling alls det senaste året!

Vi kräver ett bättre system för kompetensutveckling som ger alla möjligheten att lära nytt, ställa om och vässa sina kunskaper. Allt för att slippa stå med mössan i hand om vi tvingas ut i den otrygghet det innebär att byta jobb. 

I dag handlar dina utsikter i arbetslivet inte om bruksorten och fabrikens vara eller icke vara, utan om dina möjligheter till kompetensutveckling.