Vi ska möta pandemin som ett starkt samhälle

Det har sagts tidigare av bland annat statsminister Stefan Löfven men budskapet tål att upprepas: den allmänna smittspridningen av covid-19 är ett hot mot liv, hälsa och arbete.

Regionen har kraftsamlat för att möta pandemin, skriver debattörerna.

Regionen har kraftsamlat för att möta pandemin, skriver debattörerna.

Foto: Arkiv

Debatt2020-04-29 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi måste vara beredda på att fler kommer att insjukna, avlida och att pandemin kan bli långvarig. Det enda sättet att klara av denna prövning är att vi möter krisen som ett starkt och enat samhälle, där alla tar ansvar för sig själv, för varandra och för vårt land. Vi måste betrakta myndigheternas råd och rekommendationer som regler som ska följas av alla. Det handlar inte om smarta tips som kan tas med en klackspark.

Sedan utbrottet har samhällets insatser inriktats på att bromsa takten i smittspridningen. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har exempelvis infört inreseförbud, besöksförbud på äldreboenden och förbud mot sammankomster med fler än 50 personer. Det är helt avgörande att undvika ett snabbt förlopp med stora ökningar av sjukdomsfall som riskerar att överbelasta sjukvården. 

I Region Kalmar län har vi aktiverat krisledningsnämnden, arbetat förberedande för att stärka samhällets motståndskraft tillsammans med länets kommuner och övriga myndigheter. Politiskt har en borgfred slutits för att skapa en blocköverskridande samverkan för invånarnas och medarbetarnas bästa. Våra medarbetare och chefer har byggt ut antalet vårdplatser, säkerställt smittspårning, inventerat och arbetat för att trygga tillgången till skyddsutrustning, sett över bemanning och behov av rekrytering, infört besöksförbud på vårdavdelningar, tagit fram specialfordon för sjukresor bland mycket annat.

Regionen har också tagit fram ett stödpaket till länets näringsliv. Inte minst besöksnäringen drabbas nu hårt av corona. Totalt finns 30 miljoner kronor tillgängliga för projekt- och företagsstöd som på olika sätt kan nyttjas för insatser med koppling till Covid-19. En annan bransch som påverkas allvarligt är kulturlivet. Regionen fokuserar på att stödja kulturen, de kreativa näringarna och att hjälpa till i relationen mellan länets kulturaktörer och de nationella stödinsatserna som finns.

Regeringen har sett till att staten har bistått regionerna och kommunerna på ett föredömligt sätt. Regeringen har skjutit till 22 miljarder kronor för att trygga välfärden, slopat karensdagen, beslutat om utökad testning av både patienter och personal, infört krispaket för jobb och omställning, höjt a-kassan, infört stöd till småföretag, utökat lånemöjligheterna till företag bland mycket annat.

Vi upplever att samhället på alla nivåer gör sitt absolut yttersta. Sverige som land visar sig som bäst och starkast när det verkligen gäller. Särskilt alla de som arbetar i sjukvården och inom äldreomsorgen förtjänar vår respekt och vårt stöd.

Tillsammans ska vi se till att ta oss igenom det här allvarliga läget. Det kommer att bli tufft men det kommer att gå om vi genom solidaritet i praktiken ställer upp för varandra.